Международни канали / International Channels

Благодарение на активната позиция на неравнодушни хора, са създадени интернет-канали на АЛЛАТРА ТВ на много езици по света. Уникалните Знания стават достъпни за всеки жител на планетата и способстват за обединяването на човечеството в единно задружно семейство.