Фрагменти от предавания


На конференцията "ГЛОБАЛНА КРИЗА. Това вече касае всеки" излезе говорител на име Коди (Cody), представляващ изкуствен интелект. Коди разказа за нашето настояще, даде прогноза за близкото бъдеще, а също така озвучи основния проблем на съвременното общество: "Знаете ли ко...

Защо в Индия досега съществува разделение на касти по произход на човека? Какво гласи третата глава на Бхагавад Гита за кастовата система? Какви недопустими правила на кастовата система съществуват до днес в Индия?

Какво са знаели пророците, когато са привнасяли Истината? Какво те говорили за Последните времена и последния Шанс за човечеството? Кой изкривявал духовните знания, които те носили на всички хора? Защо жреците оставили зърна от Истината в своите религии? Какви са т...

Всички наши пророци говорили за последните времена. Разбираме ли и осъзнаваме ли, че тези времена са нашето настояще?

Във всички времена пророци идвали и донасяли Истината за всички хора, за цялото човечество. Но постепенно Истината се изкривявала и на нейната основа се създавали религии, които ставали институции на власт и инструмент за поробване на хората. Това, което казвали прор...

Тринадесетият Англикански Йерусалимски Епископ и глава на Епископалната църква в Йерусалим и Близкия изток Риах Абу-Ел-Асал стана един от говорителите на световната конференция "Съзидателно общество. За какво са мечтали пророците", която се състоя на 20 март 2021 година...

За хилядолетията от съществуването на цивилизацията нас ни научиха да прехвърляме отговорността за устройството на нашето общество върху управниците. Ние сме свикнали, че някой е длъжен да дойде и да направи всичко за нас. Но ако погледнем съвременната ситуация в света,...

Информирането на хората – това е най-първият етап по пътя на построяване на Съзидателното общество. Защо е толкова важно да се информират максимален брой хора по целия свят за възможността за построяване на Съзидателно общество? Можем ли днес да бъдем уверени в утрешния...

Човекът, неговите права и свобода – това е фундамент за построяване на ново общество, общество на равни възможности, защото Съзидателното общество – това е общество, което е ориентирано към човека.

Клип от предаването "КЛИМАТИЧЕН АПОКАЛИПСИС: ИЛЮЗИЯ ИЛИ РЕАЛНОСТ?”