Конференции


Човечеството се понапънало и ... отстъпило сто години назад. Как се случило това?

След като изучи необичайните артефакти, нашият изследователски екип стигна до заключението, че еволюцията на човечеството не е вървяла съвсем така, както е описана в учебниците по история.

Наука и религия, науката заедно с религията или науката срещу религията? В какви отношения са те към днешна дата?

Колко напреднала е психологията в изучаването на човешката душа и какви са резултатите? Какво изучава психологията сега и с какви проблеми се сблъсква?

На Макс не му дават покой мислите за свободна енергия. Той прекарва цялото си свободно време в работилницата, опитвайки се да сглоби генератор без гориво, но напразно.

Ние казваме истината, която е скривана от хората. Ние сме независими изследователи – доброволци от 180 страни. Ние извършваме мултидисциплинарни изследвания, които не са по силите да изпълни нито един друг институт или организация в света

Въпросът за съществуването на Бог вълнува всеки човек - атеист, вярващ и учен.

🔎 Продължаваме да изследваме темата за храмовете и сакралните съоръжения . На 13 март 2023 г. на живо ще чуете уникална информация, която ще обърне възгледа ви за историята и религията.

Наличието на свещени тайни и мистика в храмовата архитектура е напълно научно обосновано.

Мистериозни съоръжения от древността. Неизвестни строителни технологии, физика и уникална геометрия на формите.

🌏 Днес всеки човек вижда колко стремително нарастват климатичните катаклизми по цялата планета.

🔷️ На 12 ноември 2022 г. се проведе Международният онлайн форум "Глобална криза. Нашето СПАСЕНИЕ е в единението" с превод на 150 езика по света.

Какво може да обедини хората по целия свят от различни националности, вероизповедания, професии и социални слоеве — доброволно на една платформа? Какво може да накара представителите на 180 държави в качеството си на доброволци да работят ежедневно над подготовката на н...

❓ Какво очаква човек след смъртта на физическото тяло? Готови ли сте да получите отговор на този важен въпрос?

Невероятното по своята значимост изследване на загадките на историята продължава. Неудобните фактиговорещи за истинската история на човечеството, ни позволяват да разберем истината за нашето минало и да предвидим бъдещето.

"Където е вниманието, там е и силата". Това не е само израз.

Величествените мегалити винаги са привличали вниманието на хората. С каква цел древните са ни ги оставили в наследство?

Заратустра, Буда, Иисус, Мохамед... всеки от тях е преминал през жизнения път на обикновен човек, но благодарение на искрената си любов към Бога и хората, те успели да станат най-достойните представители на човечеството.

Въпросът за удължаването на живота е интересувал хората във всички времена. Винаги е имало такива, които са изучавали възможността за удължаване на човешкия живот отвъд видовия предел.

"Да мечтаеш не е вредно!"- чуваме в нашето съвременно общество.