Върховните Имами заявиха пълна готовност да се отзоват! Заветът на Пророка ще бъде изпълнен!

Върховните Имами заявиха пълна готовност да се отзоват! Заветът на Пророка ще бъде изпълнен! Скъпи приятели! На 20.12.2020 се състоя мащабно събитие от световно значение: проведе се уникална Международна онлайн конференция "Съзидателно общество. Заедно ние можем”. Върховните Имами заявиха пълна готовност да се отзоват! Заветът на Пророка ще бъде изпълнен! Върховните Имами заявиха пълна готовност да се отзоват! Заветът на Пророка ще бъде изпълнен! Върховните Имами заявиха пълна готовност да се отзоват! Заветът на Пророка ще бъде изпълнен!