Živý rozhovor OD PŘEDEM MRTVÉHO K VĚČNĚ ŽIVÉMU VĚDOMÍ A OSOBNOST (textová verze v redakci Anastasie Novych)


VĚDOMÍ A OSOBNOST. OD PŘEDEM MRTVÉHO K VĚČNĚ ŽIVÉMU (české titulky)

Toto je živý rozhovor s Igorem Michajlovičem Danilovem. Toto je živá kniha. Toto je další krok po knize "AllatRa".


Živý rozhovor s I.M.Danilovem - 187. - 198. stránka

16 září 2018

T: A lidé, kteří nastoupí na cestu opravdové služby? IM: A lidé, kteří nastoupí na cestu opravdové služby, nikdy nepoužívají tyto síly pro sebe. K čemu by to potřebovali pro sebe?

16 září 2018
Více

Živý rozhovor s I.M.Danilovem - 177. - 187. stránka

10 září 2018

T: Chtěla bych se krátce dotknout tématu změněných stavů vědomí... K dnešnímu dni je ve světě nahromaděno velké množství klinických a experimentálních materiálů o změněných stavech vědomí. A už je jasné, že člověk denně žije a přebývá v různých stavech vědomí. Například takové změněné stavy vědomí, které jsou pro vědomí výhodné, jsou stav bdělosti, stav spánku, reakce hněvu, stav paniky, stav snění, také hysterické stavy, stavy způsobené užíváním alkoholu a narkotik, hypnotické stavy. To jsou ty stavy vědomí, se kterými se lidé nejčastěji setkávají v trojrozměrnosti. Existují ale i změněné stavy vědomí, které provázejí duchovní otevření – to jsou meditace, modlitební stavy, duchovní praktiky. Celkem vzato, existují změněné stavy vědomí prospěšné pro člověka, pro rozvoj jeho Osobnosti, ale jsou také stavy výhodné pro vědomí, přinášející dokonce člověku škodu. K čemu dochází ve stavech výhodných pro vědomí? K aktivnímu vlivu na Osobnost, což ji zbavuje možnosti sebeidentifikace. Například, jestliže je člověk pod vlivem hněvu, nemůže se pak identifikovat jako Osobnost, nachází se jednoduše v moci vědomí.

10 září 2018
Více

Živý rozhovor s I.M.Danilovem - 166. - 177. stránka

03 května 2018

T: To je velmi zajímavá a důležitá informace. A ty chápeš, jak na to vše bude šablonovitě reagovat vědomí lidí. Vždyť co obvykle dělá vědomí? Reaguje šablonovitě, návalem kritiky a emocionálního pobouření na všechno, co je pro něj nové, co není pro něj samotné výhodné, jen aby se neztratila jeho moc nad člověkem. Navíc je velmi agresivní ve vztahu ke všemu Duchovnímu. A tak dokonce, i když lidé uslyší tyto Znalosti, jejich vědomí je bude atakovat. IM: …Vědomí vždy kritizuje, zvlášť pokud je něco spojeno s pravými Znalostmi… Když vědomí slyší něco o skutečně Duchovním, vždycky se staví na zadní.

03 května 2018
Více

Živý rozhovor s I.M.Danilovem - 155. - 166. stránka

16 dubna 2018

IM: Pozoruj vědomí, pochopíš, že nejsi vědomí. Vkládej sílu pozornosti tam, kde je teplo, příjemně a radostně. Hledej tuto radost uvnitř, vždyť ona je. A neustálým zdrojem této radosti v člověku, v lidské konstrukci,  není nic jiného než Duše. Je to jako stát v mrazu před široce otevřenými dveřmi do místnosti, kde je velmi teplo. Cítíš toto teplo,vycházející z místnosti. Je tam radostně, v té místnosti je veselo, jasné světlo a velmi teplo. A ty se nacházíš v temnotě a mrazu. No, není možné si to splést.

16 dubna 2018
Více

Živý rozhovor s I.M.Danilovem - 142. - 155. stránka

15 dubna 2018

V: Mechanismus nezabral, takže nemá smysl používat ten stejný mechanismus, když nefunguje. Jakmile jsme si toho všimli - konec, systém se neživí, člověk nedává pozornost.  Buď vyřešil situaci s humorem, nebo našel s člověkem společnou řeč a vyřešili to. Vše. To znamená, nepodařilo se… Jednou a dost, systém ustoupil. Když se zapojuje vědomí, sem tam začíná nadhazovat hodnocení: „Tento je divný, a tamten to dělá špatně. A ten je úplný hlupák…“ nebo něco dalšího. Potichu, jemně, vtíravě se plíží, jako slizký had. A takto postupně odvádí tímto směrem. Člověk je zahnán do kouta a začíná se bát: „Co se stalo? Proč není radost?“ Začíná hledání viníků. A tato sněhová hrouda člověka zavaluje. Ale uvnitř je přece – Osobnost, uvnitř má duši, uvnitř má pocity a ony se nikam neztratily. Je třeba si jen dát jasný pokyn: „Tak, stop. Mám pocity. Nikam nezmizely. Já mířím do Duchovního světa. Radost je tu vždycky“. Tedy dát si jasný povel: „Konec. Neposlouchám hlas ve své hlavě. Nikoho nehodnotím, o nic neusiluji, kromě toho, že mám jediný vektor – duchovní vektor“. A konec, vědomí ustoupí, uvolní své sevření. Dokud je lidské tělo naživu, dokud jsme zde, vše můžeme změnit. Jeden z ukazatelů toho, že se člověk skutečně posouvá po duchovní cestě – je stav klidu, stav vnitřní svobody. Jako první se urovnávají vztahy se všemi lidmi, protože ty už nechceš dominovat. Chápeš, co je to vědomí, přestáváš manipulovat lidmi. A samozřejmě chápeš, když dejme tomu, k tobě míří nějaká manipulace, ale ona mě prostě nezajímá. Jednoduše obcházím tento ostrý úhel a konflikt se urovnává. Konec, nějak se to všechno v dobrém vyřeší.

15 dubna 2018
Více

Živý rozhovor s I.M.Danilovem - 131. - 142. stránka

24 března 2018

IM: Svět je různorodý, ale systém má jen málo šablon. A opravdu „systém útočí“, co to tedy znamená? Přicházejí myšlenky, přicházejí různá rozptýlení (doslova jedny a ty samé), jsou přece šablonovité, je to tak? Ale praktické příklady – to je zajímavé… T: Ano, naprosto správně. Když se lidé dělí o své zkušenosti – to je bezpochyby obohacuje jistými pochopeními na nynější etapě duchovní cesty. To dává příležitost dozvědět se více o úskocích vědomí, zdokonalit vlastní bdělost. Protože tím se učíš tady a teď v praxi poznávat svou pravou povahu, učíš se cítit jiné lidi, oddělovat zrno od plev, oddělovat pravdu, pocházející z hlubokých pocitů, od lží svého vědomí. A proto je jakákoliv zkušenost jen ku prospěchu, je praktickou příležitostí pochopit, co je tvé vědomí, kdo jsi, kde je iluze a obrazy, které tvé vědomí vymýšlí, a kde je pravda bez masek systému. A co se vůbec globálně děje ve světě, když není viděno přes prizma vědomí, ale celistvě vnímáno z pozice Ducha. IM: A toto chápání svobody je úplně prvním krokem. Fakticky, první uvědomění, že je člověk skutečně svobodný ve své volbě – to je první krůček k Duchovnímu Světu. To je také důležité.

24 března 2018
Více

Živý rozhovor s I.M.Danilovem - 120. - 131. stránka

16 února 2018

T: Igore Michajloviči, když jste nám poprvé pověděl o prvotním a druhotném vědomí, pochopení tohoto nám velmi pomohlo v každodenní praxi, v práci na sobě, v hlubším porozumění toho, jak funguje mechanismus autogenního tréninku, meditace a celkově, jak se od nich liší duchovní praktika. Ačkoliv jsme se již na začátku pořadu zmínili o těchto nástrojích, nemohl byste nám vysvětlit, jak pracovat s těmito nástroji z pohledu znalostí o prvotním a druhotném vědomí?

16 února 2018
Více