Články Anastasie Novych


Systém rozděluje, sjednocují lidé!

01 dubna 2014

Díky znalostem, obsaženým v knize AllatRa roste vlna všeobecného duchovního osvícení a sjednocení. Na základě duchovních Znalostí, se lidé po celém světě spojují, odbourávají nastavené systémy Živočišného rozumu, konvence o rozdílech mezi lidmi podle mentality, národnosti a zájmů. Svědčí to o tom, že všichni lidé jsou si ve své duchovní podstatě blízcí a jsou součástí jednoho celku. A skutečně na každém dnes záleží budoucnost celého lidstva a je velice důležité, aby člověk, který se duchovně probudil, pomohl pomoci procitnout co nejvíce lidem kolem sebe. Vždyť mnoho lidí stále žije v iluzi nepřemožitelnosti svého egocentrického světa a světa jako celku. Ale tato iluze bezpečnosti je moc křehká a podobá se tenkému ledu pod nohama lidstva, který může prasknout v každém okamžiku pod údery živlů a větrů globálních změn a propadnout skrze mlhu do propasti.

01 dubna 2014
Více

Novoroční poselství Anastasie Novych

09 prosince 2013

Milí přátelé! Obrovský zájem o duchovní znalosti, které obsahuje kniha «AllatRa» a tvůrčí činnost mnoha lidí s cílem šíření Znalostí ukazují na to, jak jsou tato Zrnka Pravdy v moderní společnosti poptávána. To znamená, že dobrých lidí je opravdu hodně. Dobro ve světě nejenom stále žije, ale také je schopno kvést a násobit svoji duchovní krásu. Toto je moc důležitý bod, který předurčuje následné události, včetně těch, které dnes rodí naši budoucnost a její důsledky v každém z nás.

09 prosince 2013
Více

Znaky a ich vplyv

23 července 2013

Každý človek vedome či nevedome každý deň vplýva nejakým spôsobom na ľudí vo svojom okolí. Ale väčšinou je on sám predmetom mnohostranného vplyvu, ktorýho prikláňa k tej alebo onej osobnej voľbe. Dôsledkom tohto vplyvu je zmena názorov, predstáv, zámerov, hodnotení, postojov, motívov (t.j. určitého spôsobu myslenia), a teda zmena správania, jednania, činov daného človeka. Prečo sa v psychologickej vede venuje tak veľká pozornosť problému vplývania na človeka, skúmajú sa a objavujú sa nové efektívne psychotechnológie ovplyvňovania?

23 července 2013
Více

Skryté pôsobenie myšlienok

11 července 2013

Mnoho problémov vzniká u ľudí preto, lebo v sebe ešte nevedia identifikovať zdroj pôvodu svojich myšlienok, rozlíšiť, vykonávateľmi koho vôle sú v tom či inom okamihu. Hoci urobiť to je veľmi jednoduché, ak máš bázu Znalostí a naozaj túžiš stať sa duchovne lepším. Hlavnou chybou je, že človek naivne predpokladá, že všetky myšlienky sú "jeho osobné" a ani sa neobťažuje pochopiť svoju podstatu. Zvyčajne hovorí: "ja si tak myslím", "ja sa hanbím za moje myšlienky", "sú to moje myšlienky", "môj nápad". V skutočnosti, ak pozorne odsledujeme tento proces, všetky myšlienky prichádzajú k človeku zvonku a nie sú jeho vlastné. Človek môže len voliť medzi nimi a dávať im silu svojej pozornosti.

11 července 2013
Více

Vnitřní duchovní opora

10 července 2013

Mnohým lidem chybí v životě to nejdůležitější - vnitřní duchovní opora. Každý, podle toho, jaké myšlenky v jeho vědomí převládají, interpretuje tento „nedostatek něčeho velmi důležitého” po svém. Někdo je smutný, že nemůže najít klid, jinému chybí štěstí v rodině, dobré vztahy mezi partnery, s dětmi, někomu chybí v životě blízký milovaný člověk, jinému vlastní dům, materiální dostatek, dobrá práce, a někdo trpí tím, že nemůže najít dobrého učitele, rádce v duchovních a jiných otázkách, a tak dále. Ale tohle všechno má jeden společný základ. Systém Živočišného rozumu, dokonce i v duchovních otázkách, vždy směřuje člověka na hledání pouze ve vnějším světě, a to takzvaných „berliček“, o které se může opřít a tím ho vlastně odvádí od vytváření své vnitřní duchovní opory. Proto lidé často přenášejí veškerou zodpovědnost za sebe a za své životy na někoho jiného, dokonce i při duchovním hledání.

10 července 2013
Více

Na svět přišla kniha AllatRa

08 července 2013

Milí přátelé! Na svět přišla kniha «AllatRa» v tištěném vydání. Je to základní kniha. Obsahuje mnoho prapůvodních znalostí, aktivujících v člověku Duchovní princip. Je přirozené, že se s prvními stránkami může aktivovat odpor Živočišného principu (ega), který se bude projevovat formou lpění na šablonovitých zásadách, jako je odpor rozumu, vyvolaný egoismem, výskytem tisíce důvodů a „neodkladných záležitostí“, proč odložit přečtení knihy, banální lenivostí nebo strachem, nepohodlím z toho, že tuto nebo jinou projednávanou otázku neovládáš. Podléhat těmto provokacím ale nemá cenu. Jak se říká, poznat všechno je nemožné, je však třeba se o to snažit. Když dočtete knihu do konce, dostanete odpovědi na mnohé znepokojující otázky o sobě samém, o světě i společnosti. To dovoluje vnímat sebe a svět z úplně jiného pohledu, to znamená, mít větší reálnou představu o dění kolem nás.

08 července 2013
Více