Text pořadu "KLIMA. BUDOUCNOST JE TEĎ"


KLIMA. BUDOUCNOST JE TEĎ (české titulky)

Prudká změna klimatu. Co by měl vědět každý? Jak přežít zítřek? Pořad, v němž jsou ostře vyzdviženy životně důležité otázky o klimatických změnách na planetě, o nadcházejících, budoucích událostech. 


Hodnota Života je mnohem důležitější než vše pozemské

13 června 2020

Část 9. V čem spočívá skutečná hodnota života? Proč v médiích převládá negativum a zda je možné to změnit? Proč dovolujeme, že 1 % předem mrtvých otroků systému vede k záhubě 99 % potenciálně živých lidí? Proč je důležité, aby Živí nemlčeli? Není třeba spoléhat na to, že někdo přijde a něco udělá. Duchovní spása člověka je jeho osobní zásluha.

13 června 2020
(0) Více

Radost – to je přirozená součást Života

25 února 2020

Část 8. Jak mít radost ze Života? Jaké postoje vědomí brání člověku mít radost? Radost – to je přirozený stav Osobnosti. Život a existence – to jsou dvě různé věci. Vědomí existuje, ono nikdy nezíská život. A Ty, jako Osobnost, můžeš začít Žít.

25 února 2020
(0) Více

K čemu slouží pyramidy na planetě a jak je aktivovat?

12 února 2020

Část 7. Dodnes se na planetě nacházejí pyramidy. Jaký je jejich účel? Kvůli čemu lidé vynakládali  kolosální prostředky na jejich stavbu? Jak lze tyto záhadné stavby aktivovat? Tajemství hory Kailás.

12 února 2020
(0) Více

Znalosti byly dány — je na čase se sjednotit

27 ledna 2020

Část 6. Může se lidstvo vyhnout kataklyzmatům? Lidem jsou dány Znalosti jak přežít období globální změny klimatu na Zemi a jak vybudovat šťastnou a tvořivou společnost. Je na čase, abychom se všichni lidé na celém světě sjednotili a jednali společně už teď! AllatRa se ozývá uvnitř každého a spojuje všechny do jedné velké rodiny.

27 ledna 2020
(1) Více

Předzvěsti posledních časů a jak může lidstvo přežít

17 ledna 2020

Část 5. Jaká proroctví o posledních časech se plní už dnes? Jakou budoucnost si lidstvo vybere? Kdo je on – Soudce, který přijde na konci času? Kdo a proč rozděluje lidi na náboženství? Co brání lidstvu vyrovnat se s problémy chudoby, hladu a nedostatku pitné vody? Co může lidi opravdu sjednotit a proč se toho systém velmi bojí?

17 ledna 2020
(2) Více

Odpovědnost každého člověka za svůj osud a budoucnost lidstva

02 ledna 2020

Část 4. Klimatické problémy nezávisí na antropogenním faktoru. Lidé přesouvají odpovědnost na náboženství, vládu a vědce. Ale jednoduchá otázka: o koho se budou starat? Svět se změní, až se každý člověk přestane bát Satana v hlavě a začne mluvit pravdu. Uprchlíci jsou realitou dneška. Co nás čeká? Všechny filmy o katastrofách jsou pohodovou pohádkou reality, která může nastat. O pozitivním příkladu tvůrčí činnosti MSH „ALLATRA“. Život tíhne k životu. Duchovní pomoc přichází pouze těm, kteří žijí podle zákonů Duchovního světa. Odpovědností člověka je pochopit, kdo je a proč je tady. Systém je v agónii. Poslední den. Odpovědnost za život civilizace zůstává na člověku.

02 ledna 2020
(0) Více

Poslední časy - jakou volbu lidstvo učiní?

29 prosince 2019

Část 3. Co se ve skutečnosti stalo 21. 12. 2012? Proč lidé cítí, ale jejich vědomí nechce věřit tomu, že přišly poslední časy? Jak souvisí pokles duchovnosti ve společnosti s prudkou změnou klimatu? Jaký je smysl lidské existence? Co musí lidé nezbytně udělat, aby mohlo nastoupit Zlaté tisíciletí? Přežít můžeme pouze sjednoceni na duchovním základě. Hnutí ALLATRA je příkladem sjednocování lidí z různých zemí světa na duchovně - morálních základech.

29 prosince 2019
(0) Více