АЛЛАТРА ТВ
Mezinárodní televize
International television
АЛЛАТРА ТВ
AllatRa
Kniha, která mění svět!
Stáhnout  zdarma!
Kniha AllatRa
Stáhnout knihuČíst knihu online
Encyklopedie prapůvodních znalostí o podstatě člověka

Kniha ke stažení v různých jazycích:

O KNIZE

Dokonce i velká duchovní cesta se začíná prvními malými krůčky. Je třeba se učit duchovnímu uvědomění, nikoliv chápání, které vychází z egoismu a rozumu, jenž je naplněn sny o uskutečňování pozemských přání.

«Věčná Moudrost umožňuje člověku transformovat se duchovně, znát skrytou podstatu minulých a budoucích událostí.». (Z knihy "Allatra")

Jedná se o neobyčejnou knihu ve všech ohledech! Je to živá encyklopedie prapůvodních duchovních Znalostí o světě, společnosti a člověku.

Kniha nejenom rozmlouvá s každým o jeho nejniternějším, odpovídá také na ty nejhlubší, osobní, pro člověka stěžejní otázky, které v sobě tají a neodkrývá je dokonce ani před blízkými přáteli.

Kniha "AllatRa" vás pohrouží do podivuhodného stavu všestranného poznání Pravdy, hasí žízeň po hledání smyslu života z věčného, životodárného Pramene. Kniha dává hlavní klíče k pochopení procesů jak viditelného, tak i neviditelného světa.

Jedná se o základ prapůvodních Znalostí pro duchovní probuzení a zásadní přeměnu jak člověka, tak všeho lidstva jako celku.

Fotografie lidské duše

Duše, duchovní vývoj
a smysl lidského života

Energetická konstrukce člověka

Energetická konstrukce
člověka

Znaky z knihy Allatra

Znaky a jejich význam
v životě

Zobrazení septonu

Prohloubená fyzika
mikro a makrosvěta

Model tvořivé společnosti

Postavení tvůrčí
společnosti dnes

Planeta Země

Co sjednocuje
všechny lidi

Obsah knihy Anastasie Novych "Allatra"

Ikona zaškrtnutí

Duše – to nejcennější v Člověku. Poprvé byla publikována fotografie Duše. Znalosti o Duši

Ikona zaškrtnutí

Smysl duchovního rozvoje člověka. Jak získat skutečnou nesmrtelnost. O důležitosti práce nad sebou. Podstata duchovního osvobození Osobnosti

Ikona zaškrtnutí

Vícerozměrná konstrukce člověka. Povaha duchovní a zvířecí podstaty. Čtyři bytosti člověka

Ikona zaškrtnutí

Starodávné duchovní praktiky a meditace. Praktické nástroje práce nad sebou

Ikona zaškrtnutí

Co přijde po smrti fyzického těla? Co se skrývá pod pojmem "Boží soud". Stát se Andělem, nebo Subosobností - vybíráš ty sám

Ikona zaškrtnutí

Netypické chování dětí. Praktické znalosti rodičů. Děti-indigo - dar nebo trest?

Ikona zaškrtnutí

Co je to Systém Živočišného rozumu. Kdo je to Ďábel, Satan a Bélial. Jak se může celá civilizace vymanit z vlivu systému.

Ikona zaškrtnutí

Svatý Grál. Co je to ve skutečnosti Grál? Proč Grál hledali všichni tyrani světa, ale nenašli ho. Grál je už na světě...

Ikona zaškrtnutí

Senzace ve vědě. Fyzika, psychologie, sociologie, medicína, archeologie, historie, etnografie

Ikona zaškrtnutí

Senzace ve vědě. Fyzika, psychologie, sociologie, medicína, archeologie, historie, etnografie

Ikona zaškrtnutí

Smysl života člověka - v poznání Duše. Jednoduché odpovědi na všechny lidské otázky

Ikona zaškrtnutí

Co sjednocuje všechna náboženství? Jsou dány klíče k pochopení osudu všech náboženství světa

Ikona zaškrtnutí

Lidstvo budoucnosti - bez politiků a žreců. Konkrétní kroky k vybudování nové společnosti - "Zlatého tisíciletí"

Ikona zaškrtnutí

Pracovní znaky. Tvořivé a destruktivní znaky - je potřeba, aby je znal každý!!! Jak znaky a symboly působí na život společnosti

Ikona zaškrtnutí

Sakrální symbolika ikon. Jaké prastaré znalosti se uchovaly v symbolice ikon Bohorodičky a Ježíše Krista. Společné uctívání Archanděla Gabriela a Panny Marie. Symbolika starodávného Kyjeva

Ikona zaškrtnutí

Uspořádání Vesmíru. Vícerozměrnost Vesmíru, paralelní světy, 72 dimenzí globálního Vesmíru

Ikona zaškrtnutí

Dialog s Bohem. Praktika zachraňující život. Co spojuje všechny lidi

Ikona zaškrtnutí

Starodávná podobenství. Moudrá podobenství o smyslu života, o hledání člověka na Cestě k Bohu. O těch, kdo k Němu přišli...

Fotogalerie

Na webové stránce je možnost stáhnout nebo přečíst knihu on-line. Můžete se s ní seznámit přes fotogalerii:

Pořady s účastí I.M.Danilova


Kniha Anastasie Novych "AllatRa"

sjednotila mnohé lidi po celém světě a inspirovala je k vytvoření sociálních projektů:
JEDINÉ ZRNO

JEDINÉ ZRNO

FUNDAMENTÁLNÍ SOCIÁLNÍ VÝZKUMNÝ PROJEKT

Globální partnerská dohoda AllatRa

Globální partnerská dohoda AllatRa

Základ pro praktickou realizaci modelu duchovně-tvořivé společnosti

Společnost. Poslední šance

Společnost.
Poslední šance

Mezinárodní konference nového formátu

Nenásilí v rodině a společnosti

Nenásilí
v rodině a společnosti

MEZINÁRODNÍ SOCIÁLNÍ PROJEKT

Zasílání aktuálních informací o nových video na ALLATRA TV a dalších projektech MSH "ALLATRA"