ALLATRA Сrowdfunding podle Svědomí

Tento prostor je určen pro realizaci vnitřní potřeby všech lidí, kteří chtějí pomáhat lidem a sloužit ve prospěch společnosti. Cíl projektu: Vytvoření podmínek pro rozkvět přátelství a vzájemné pomoci mezi lidmi v naší společnosti, založených na nezištném úsilí každé Osobnosti, osvobozené od spotřebitelských šablon. Iniciátory vytvoření platformy jsou účastníci Mezinárodního společenského hnutí "ALLATRA". Webová stránka projektu: allatra.in

Unikátní příležitost zrealizovat jakýkoli společensky významný projekt za pomoci úsilí mnoha lidí.