Ne násilí v rodině a společnosti

Pořad PŘÍBĚH MÉHO OTROCTVÍ, který byl odvysílán 31. března 2019 na ALLATRA TV, vyvolal široký ohlas veřejnosti. Vzhledem k tomu, že témata, kterých se dotýká, jsou dnes důležitá a aktuální pro miliony lidí na celém světě,  rozhodli jsme se tato témata  hlouběji rozebrat  v dalších pořadech  cyklu "Ne – tyranii. Ano – Svobodě!"

V rámci mezinárodního sociálního projektu „Ne násilí v rodině a společnosti“ Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ posílají nelhostejní lidé z různých zemí světa videozáznamy, ve kterých sdílejí své postřehy po sledování filmu „PŘÍBĚH MÉHO OTROCTVÍ“ s Lizou Šilkov...

Televizní pořad „PŘÍBĚH MÉHO OTROCTVÍ“, který vyšel 31. března 2019 na AllatRa TV, vyvolal širokou odezvu veřejnosti. Vzhledem k faktu, že témata, která jsou v pořadu probírána, jsou dnes pro miliony lidí po celém světě velmi důležitá a aktuální, rozhodli jsme se je pod...

Alina Fedorová, účastnice mezinárodního společenského hnutí ALLATRA z Curychu ve Švýcarsku, v rámci projektu NE NÁSILÍ V RODINĚ A SPOLEČNOSTI na platformě MSH ALLATRA, hovoří o tom, jak je pro nás, lidi důležité, podporovat se navzájem.

Je to pravdivý příběh jedné dívky, které osud připravil těžkou zkoušku. A přesto dokázala v těchto nelidských podmínkách nejen přežít, ale nezatvrdit se v srdci, důstojně projít peklem, tyranií a agresí ze strany blízkých příbuzných a také najít v sobě sílu změnit svůj...