Mezinárodní kanály / International Channels

Díky aktivní pozici lidí, kteří nejsou lhostejní, vznikly internetové kanály ALLATRA TV v mnoha jazycích světa. Unikátní Znalosti se stávají dostupné každému obyvateli planety a přispívají ke sjednocení lidstva do jediné přátelské rodiny