Pořady s I.M. Danilovem


Jak v sobě překonat hry vědomí a vyjít vítězně na duchovní cestě? V tomto pořadu se dozvíte o praktických zkušenostech, dovednostech a způsobech pozorování vlastního vědomí v různých etapách duchovního rozvoje člověka. Specifika práce složek vědomí: prvotního a druhotné...

Co je to duchovní nacismus a proč je pro člověka nebezpečný? Jak se projevuje na duchovní cestě? Jak dochází k záměně cíle a zacyklení na vlastním sobeckém světě? Jak vědomí zaměňuje člověku duchovní znalosti a na co soustřeďuje jeho pozornost?

Jak se vypořádat se strachem, neklidem a panikou, které se projevují v kritických situacích? Je nutné potlačovat v sobě strach? Jak kontrolovat emoce strachu a naučit se jednat při jejím projevu? Jak ovládat svůj strach? Co je příčinou projevu strachu? Jak se přestat bá...

Studování vědomí. Jak pracuje vědomí? Jak myslíme? Jak se myšlenky objevují a jak nás ovlivňují? Proč jsou myšlenky diskrétní? Jak rozlišit užitečné myšlenky na duchovní cestě od vnucovaných a škodlivých? Jak se zbavit vtíravých myšlenek? Jak pozorovat své vědomí? Jak a...

Proč je důležité studovat vědomí z duchovní pozice? Proč vědomí blokuje zájem o zkoumání sebe sama? Proč vědomí vnáší pochybnosti na duchovní cestě: „Jsi si jistý, že Bůh existuje?“ Kdo stvořil zlo? Co je důležitější: cesta boje nebo cesta Lásky?

Novoroční pozdrav Igora Michajloviče Danilova k novému roku 2023.

Co se děje v kaldeře Yellowstone a co je příčinou těchto jevů? Jaké je nebezpečí kaskádové reakce klimatických katastrof na planetě?

PRVOTNÍ VĚDOMÍ A DRUHOTNÉ VĚDOMÍ. Proč v člověku vznikají různé touhy a jak to ovlivňuje jeho chování a život? „Kdo jsem?“ Proč se ve vás při komunikaci s různými lidmi „aktivuje“ úplně jiný člověk? Proč lidé při setkání s jinými lidmi prodávají sami sebe? Na čem je zal...

Jak směřovat a udržet pozornost směrem k Duchovnímu světu během dne? Jak posílit spojení s Duchovním světem díky hromadění Boží Lásky a zintenzivnit její proudění? V čem spočívá podstata pětkrát prováděného namazu? Pravé životně důležité hodnoty, na které mnoho lidí běh...

Kdo jsi ty skutečný a jaká je tvá skutečná podstata? Jak Osobnost vnímá tento svět? Jak reaguje Osobnost na ztrátu blízkého člověka? Po čem člověk teskní? Jak se vynakládá životní energie, když je Osobnost nerozvinutá a když se Osobnost duchovně rozvíjí? Jak vědomí vzdo...

Co je život a co je antiživot z pohledu Tvořivé společnosti? Proč jsou dějiny spotřebitelského formátu postaveny na válkách, ničení, protilidských činech, moci a dominanci? Proč je v něm všechno nastaveno proti životu? Co brání některým lidem rozloučit se se spotřebitel...

Pohyb k cíli začíná prvním krokem. Je vizualizace jako nástroj k dosažení cíle dobrá, nebo špatná? V jakých případech funguje a kdy ne a proč? Co posiluje pohyb k cíli? Jak vyřešit stanovený úkol? Proč výsledek závisí na množství a kvalitě pozornosti do něj vložené?

Co je to systém? Co je to vědomí? Jak vypadá vědomí a má nějaký obraz? Proč se vědci při hloubkovém studiu vědomí potýkají s vážnými problémy? Jak je mozek spojený s vědomím a Osobností? Kdo v člověku „myslí“? Jak vzniká obraz? Je možné pomocí vědomí pochopit, jak vypad...

Jaké energie jsou dnes člověku k dispozici a jaké energie je třeba teprve objevit? Co je to síla a co je to energie? Stupně vývoje jednotné lidské civilizace. Jaké úrovně může lidská civilizace ve svém vývoji dosáhnout? Jakou roli hraje pozornost člověka ve vývoji jedno...

Cennost svobody v Tvořivé společnosti. Proč a jak bude Tvořivá společnost podporovat lidi v růstu, především intelektuálním a tvůrčím, a podněcovat vše pozitivní? Jak se budou v Tvořivé společnosti zavádět inovace? Proč je v Tvořivé společnosti mnohem důležitější osob...

Jak pracuje vědomí? Proč vznikají pochybnosti? Proč na úrovni vašeho vědomí dochází k popírání toho, že se vám může stát něco špatného, že se svět, ve kterém žijete, může změnit a že jste smrtelní? Proč vědomí nezná budoucnost? Jak pochybnosti ovlivňují situace v budouc...

Jak stabilizovat klimatickou situaci a zachránit lidstvo? Čelily minulé civilizace, které žily před 12 000 lety nebo před 24 000 lety, podobně rychlým klimatickým změnám? Zanechali nám ve svých artefaktech nebo nápisech technologické odpovědi na tyto složité otázky? Jak...

První krok na cestě k Tvořivé společnosti. Igor Michajlovič Danilov o události celosvětového významu, která se konala 12. listopadu 2022 – mezinárodním online fórum „Globální krize. Naše záchrana je ve sjednocení", která byla simultánně přeložena do 150 světových jazyků...

Žijeme v době nejistoty, v době Křižovatky, kdy hodně záleží na volbě každého z nás. Proč je ve vědomí lidí zakořeněn postoj, že „nejsi nikdo, nejsi nic, jen bys měl nečinně sedět a spoléhat na někoho jiného"? Proč neustále obviňujeme a přenášíme odpovědnost na někoho j...

Když člověka přepadnou náhlé negativní vzpomínky na nepříjemné situace z minulosti, hledá způsob, jak se těchto vzpomínek zbavit. Tyto prožitky vstupují do klidného života člověka prostřednictvím vtíravých myšlenek, špatných nálad a nočních můr. Odborníci jsou přesvědče...