Pořady s I.M. Danilovem


Jak se změnit a stát se jiným? Co znamená skutečně si stanovit životní cíl? Jak dosáhnout svého cíle? Jak ovlivňuje stanovení správného cíle osud člověka? Co dělá člověka skutečně radostným? Jak se dostat z deprese a vrátit se zpět do života? Proč se lidem často mění ná...

Co je to zázrak? Jak a jakými silami k tomuto fenoménu dochází? Jak rozeznáte falešný zázrak od skutečného? Jakou cenu platí člověk za obyčejný zázrak? Je konání zázraků kritériem lidské svatosti?

O duchovní praktice a ohni nekonečné Lásky, o tom, jak v sobě tuto Lásku zažehnout a neustále ji v sobě udržovat? Jaký je rozdíl mezi tím, zda se soustředíte dovnitř, nebo na sebe? Co znamená pocitově postihnout duchovní praktiku? Jak se naučit nevěnovat pozornost vědom...

Pro mnohé je tento život smyslem jejich existence jen proto, že člověk nezná jiný život, natož život, který ho bude provázet po smrti jeho fyzického těla. Co je třeba udělat, aby se člověk stabilizoval v duchovním rozvoji a začal generovat Lásku ve spojení s Duchovním s...

Proč na celém světě neustále roste počet lidí, kteří trpí poruchami chování, psychickými poruchami a psychickými nemocemi? Jak změna klimatu ovlivňuje psychické zdraví světové populace? Proč v naší době tolik lidí zažívá pokles imunity, nárůst počtu onkologických onemoc...

Jak chceš žít? Přemýšlel jsi někdy o tom, jaká bude tvoje budoucnost, když společně s lidmi z celého světa vybuduješ Tvořivou společnost? Jak a kde budeš žít, co a jak budeš jíst? Bude tvůj život organizován podle nejnovějších technologií a budeš k nim mít přístup? Bude...

Pořad o starověkých znalostech, co je „desetina pozornosti“, jak se ochránit před světem mrtvých, jak najít věčný Pokoj, jak získat Život. Povědomí o skutečnostech, s nimiž se dříve či později setká KAŽDÝ ČLOVĚK.

Kde jsi? Proč jsi tady? Jak najít sám sebe a být sám sebou? Jsi otrok, nebo svobodná lidská bytost? Jak nebýt otrokem iluzí?

Dědictví a vliv mimozemské civilizace, která zanechala stopu v lidských genech. Kdo jsou Apexiánci? Jaké zásadní změny přinesli do života lidstva a jak to změnilo budoucnost lidí? K čemu byly potřebné megality a kopulovité střechy budov? Jak rozdělili jednotné lidstvo?...

Fenomén síly pozornosti. Jak v „Ahnenerbe“ získávali pokrokové vědecké informace o štěpení atomu, vimánách a dalších věcech prostřednictvím ženských médií společnosti Vril? Neznámá fakta. Je možné tento experiment zopakovat? Otázka organizace. Co je to síla Vril a jaké...

O posledních časech a odpovědnosti posledních za budoucnost celého lidstva. Co je to služba Alláhovi (Duchovnímu světu, Bohu)? V čem je rozdíl mezi Službou Alláhovi a vlastním Spasením? Jak se změnit? Jak zvítězit nad šajtanem? Jak najít cestu k Alláhovi uvnitř sebe?

Od pradávna existovaly dvě duchovní praktiky: Kruh a Lotos. Jaká je jejich podstata a jaký je mezi nimi rozdíl? Ve kterých náboženstvích byla zmiňována praktika Kruh? Co je „vnější kruh“ a co je „vnitřní kruh“ z hlediska duchovního rozvoje člověka?

Duchovní růst, práce na sobě, společná cvičení ve skupině. Jak překonat těžkosti a rozpory? Jak pracovat na (svých) chybách? Jak zvýšit kvalitu kolektivních cvičení? Jak společně překonávat překážky systému? Monolog, nebo dialog? Jak přestat utrácet vlastní život na ilu...

Jak najít pravou Lásku? Jak získat Život? Jak v sobě procítit Boha? Jak se naučit milovat a setrvávat v Boží Lásce?

Jak vznikají obrazy ve vědomí člověka? Jak jimi člověk trpí a k jakým následkům to vede? Proč je člověk jediným tvorem na světě, který je schopen oživovat iluze? Je možné se navždy zbavit dotěrného obrazu a vymazat ho z paměti? Proč se v islámu říká, že Andělé nevstupuj...

Jak najít východisko z nekonečných krizí spotřebitelského formátu společnosti? Jak se dostat z vymyšlených omylů? Jak změnit situaci ve světě? Jak se můžeme všichni společně dohodnout a najít přijatelné řešení pro všechny? Nový světový řád: jediná světová vláda nebo jed...

Být, ne vypadat. Obrazy a napodobování. Proč je okázalost a pokrytectví v islámu a křesťanství považováno za těžký hřích? Komu Bůh pomáhá a koho chrání? Co znamená převzít odpovědnost za svou volbu? Praktické kroky na duchovní cestě.

Satanův fotbal. Jak lidé ztrácejí sebe sama v divočině materiálních iluzí, snění, vyvolaných myšlenek a postojů? Kdo vtahuje člověka do nekonečných sporů v jeho hlavě, do ujasňování si, kdo má pravdu a kdo ne? Kdo nutí člověka vkládat cennou pozornost do bodu-míče, prob...

Co je to energie života? Na co lidé plýtvají životem? Jaké jsou funkce vědomí a Osobnosti? Jakou roli hraje v životě člověka síla pozornosti? Je škodlivé snít, fantazírovat, žít v iluzích? Jaké jsou důsledky magie, vložení síly pozornosti do hmoty nebo do duchovního roz...

Ruka přítele – ruka pomoci. Co je to duchovní spása? Jak mění člověka a jaký je její smysl?