Neviditelný svět


Každý den se ve světě ztrácí děti. Podle oficiálních statistik mizí jen v Evropě každé dvě minuty jedno dítě.

Každý den hraje obrovskou roli jak v duchovním formování lidí, tak i ve výsledcích v odporu lidstva proti klimatickému Kerberovi. Pokud se nám nepodaří najít způsob, jak Kerberovi čelit, a pokud my, všichni lidé, neuděláme vše, co je v našich silách, abychom zachovali n...

Co je to „stav nirvány” a jak ho dosáhnout v chápání Gautamy Buddhy a v chápání moderního buddhismu? Co je to „stav Buddhy“? Co dává stav „osvícení“? Co je to stav „nalezení Pokoje“? Jak se naučit ovládat své vědomí? K čemu vede snaha člověka stát se v tomto životě něký...

Vědecká komunita Třetí říše „Ahnenerbe“ prováděla pokusy s řízeným převtělováním. Nebyla to pro ně mystika, ale studium fyzikálních procesů v člověku, který je schopen ovládat nejen funkce svého těla, ale i změněné stavy vědomí. Existuje život po smrti? Co je to stav po...

Člověk není jen shlukem buněk, je to velmi zajímavá konstrukce, která stále interaguje s jakoukoli hmotou na tomto světě. Jakou roli hrají neurony v lidském těle? Co vyzařují a jaký druh energie vnímají? Jak probíhá přenos informací? Je možné číst myšlenky druhého člově...

Lidé často říkají větu „dal bych všechno, abych tohle dostal“ nebo „vyměnil bych všechno za tohle“. Čím však následně za zhmotnění svého přání zaplatí? Proč tě potom trápí špatné svědomí? Proč se následně dostaví zklamání, pocit pekla uvnitř, duševní bolest a pocit, že...

Jaký je princip fungování věšteckého kyvadla? Jak Osobnost financuje zábavu mrtvých? Mohou mrtví za to, že trápí živé? Proč Bůh dopouští zlo? Může Bůh za utrpení lidí? Může ďábel za to, že lidem kazí život a nepouští je k Bohu? Může živý člověk přinést úlevu mrtvému? Co...

Soustředit se na špatné věci znamená dát si pečeť, pečeť smrtelníka. Přitom je důležité se snažit a pěstovat v sobě Boží Lásku, být především Člověkem a nemyslet jen na sebe. Pokud začneš myslet jen na sebe, jednoduše se ztratíš v tomto chaosu existence a staneš se souč...

Jak lidé uzavírají dohodu se satanem výměnou za nějakou službu nebo přání v materiálním světě a čím za to později zaplatí? Proč často náhle pociťujeme smutek, stesk a sklíčený stav vědomí, který vytváří podmínky pro negativní události v našem životě? Proč se objevuje po...

Experiment Oko Boha. O skrytých rezervách a superschopnostech člověka. Pohled do vlastního nitra. Revize vnitřních stavů. Motivace k práci na sobě a odpovědnost za svou budoucnost a budoucnost celého lidstva.

Kdo v nás diktuje, určuje téma úvah a soudů, znehybňuje nás a ovlivňuje náš každodenní život? Proč podléháme negativitě? Proč lidé nedokážou najít to pozitivní a sjednotit se? Proč ve spotřebitelském formátu mrtví aktivně ovlivňují rozhodnutí živých? Proč si lidé v tomt...

Žijeme v jedinečné době, kdy se před námi otevírají dveře do budoucnosti, plné fantastických možností. Zahrnuje to manipulaci s hmotou. Ovládat ji, vytvářet jedinečné technologie a tím vstoupit do nové éry vývoje.

Dnešním hostem rubriky „Věda a magie“ mezinárodního výzkumného projektu Kontrola stínů je profesor, doktor technických věd Konstantin Korotkov (D.Sc).

Touha po věčném životě vždy doprovázela každého tyrana, protože smrt kazí jejich plány.

Jak závažná je volba prezidenta? Jak závažná je volba prezidenta? Jakou roli má prezident v Čechách ve vztahu ke společnosti? Jaké povinnosti má člověk? Co posouvá zemské jádro? A mnohé další otázky jsou zodpovězeny ve druhé části otevřeného rozhovoru se Soňou Pekovou.

Jak je utvořen náš svět? Co je to hologram a kdo za ním stojí? Co má společného Hawking a kniha AllatRa? Jak by měla fungovat společnost? O těchto a dalších tématech hovoří Soňa Peková v první části rozhovoru.

Pokračování tématu pořadu „Dědictví mrtvých“. O posmrtném osudu člověka. Proč byly informace o posmrtném životě člověka záměrně zkreslovány a kdo z toho má prospěch? O vlivu subosobností na život člověka a metodách, jak tomuto jevu čelit. Proč mrtví varují živé před udá...

Svět lidí. Jak mrtví ovlivňují životy živých lidí? Kdo v člověku vyvolává negativní emoce, sklíčenost, pocity beznaděje a osamělosti a jak se toho zbavit? Jak věci, majetek, dědictví po zemřelých ovlivňují živé? Jak se změní osud živých po přijetí dědictví? Proč mrtví p...

V čem je fenomén Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA? V čem je síla sjednocení? Jaké možnosti se lidstvu otevřou v Tvořivé společnosti v první a druhé fázi rozvoje Jediné civilizace? Pravda o člověku a neviditelném světě, který ho ovlivňuje. Informace, které mění...

Fakta o existenci života po smrti. Co se děje s člověkem po smrti jeho těla? Co cítí člověk jako subosobnost? Co pociťuje člověk, když na něj působí třetí síly? Posmrtný osud člověka je nejstrašnějším tajemstvím všech náboženství. Jakou pravdu sdělovali proroci o posmr...