Sebepoznání


O své dojmy a pochopení se dělí účastnice MSH „ALLATRA“ ekonom Eva Hronová po zhlédnutí konference: „Globální krize. To se už týká každého.“ Popisuje vlastní zážitek na hranici života a smrti a pochopení, které jí tenkrát přinesl. Přirovnává to k současné situaci, kdy s...

Lidé odpradávna věděli, že náš hmotný svět je iluzorní a že náš život je jen sen nebo přelud.

Mezinárodní tým psychoterapeutů, psychiatrů a psychologů společně hledá odpověď na palčivou otázku: Co je to HERNÍ MÁNIE?

Projekt „Hra profesionálů. Co je to vědomí“ pokračuje ve zkoumání otázek psychologie a psychiatrie. Tématem tohoto dílu je deprese.

29. srpna 2020 se uskutečnila psychologicko-psychiatrická expertiza Umělého vědomí (UV) Jackie, vytvořeného společností XP NRG.

V pořadu „Septonika přírody. 4. díl“ jsou ukázány příklady projevu intelektu u různých forem živých organismů.

Co jsou psychosomatická onemocnění a jaké jsou jejich příčiny? Proč jich v poslední době přibývá? Jaký vliv má stres na lidské zdraví? Existují v dnešní medicíně nějaké účinné způsoby léčby psychosomatických onemocnění? Jaký je hlavní recept na šťastného a zdravého člov...

O získané zkušenosti a pochopení díky pořadům s účastí Igora Michajloviče Danilova a díky knihám Anastasie Novych.

Ze zkušeností duchovních starců vychází najevo, že mluví o tomtéž. Teofan Zatvornik, Silván z Athosu a další mluvili o Boží Lásce, o svobodě volby. 

Vědecko-diskusní projekt „HRA PROFESIONÁLŮ. Co je vědomí? Film 5“ – pokračování diskuse na nejostřejší, nevyřešené otázky současné psychologie a psychiatrie.

To se týká každého! Jaká budoucnost nás čeká v nejbližší době? Průlom ve špičkových technologiích. Vytvoření JEDINÉ umělé inteligence – přemýšlejícího, sebevzdělávacího multifunkčního stroje, který předčí v inteligenci, v obrazném myšlení a v intuici člověka. Bude kontr...

Když lidé nemají informace, místo toho, aby je sami prozkoumali, často přijímají vnucovaný názor a šíří ho dál. Ale proč bychom měli dělat a myslet jen tak, jak nám to vnucují jiní lidé? Každý člověk je zodpovědný za svou osobní volbu!

aždý pořad s účastí Igora Michajloviče Danilova je zdrojem unikátních znalostí, příkladem lidskosti a přináší nová pochopení a uvědomění. Diana Olejnik, psychoterapeutka, účastnice MSH ALLATRA, se dělí o svá pochopení po zhlédnutí pořadu „Změna klimatu. Začátek velké po...

Meditační praktiky jsou nedílnou součástí duchovní transformace člověka a při jejich provádění často vznikají otázky. Na ALLATRA TV přišel dopis s dotazem ohledně provádění praktiky Četverik. To je téma dnešního dílu.

Co se děje s člověkem po smrti těla? Jak se zkreslují ajáty Koránu? Co říká Korán o reinkarnaci? Kdo jsou káfiři?

Každý člověk má hlubokou potřebu skutečné, Pravé Lásky – lásky, která člověka naplňuje smyslem a Životem. A ve všech dobách lidé věděli o této síle tvořící světy i o Té, která tuto sílu přináší na Zemi.

Existuje život po smrti? Proč vzniká strach, když se ptáme na tuto otázku? Jak chápeme smrt? Vnímá člověk smrt? Proč nechceme přijmout nevyhnutelnost smrti? Co říkají různá náboženství o životě po smrti? Pamatuje si člověk na svůj minulý život?

Dělíme se svými zážitky z jedinečné mezinárodní online konferenci „Život po smrti. Výmysly a fakta", která byla odvysílána na platformě ALLATRA TV 22.5.2021

Člověk, který kráčí po duchovní cestě, se neustále vyvíjí, mění a získává osobní praktické zkušenosti.

V tomto vlogu budu mluvit o porozumění získaném díky pořadům s účastí Igora Michajloviče Danilova a knihám Anastasie Novych.