Sebepoznání


„Kde je pozornost, tam je i síla". Není to jen fráze. Každý člověk během života plýtvá svou pozorností, ale málokdo se zamýšlí nad její hodnotou.

Kdo jsou Geliárové? Proč se jim správně říká Bojovníci Světla? S kým bojují a komu slouží? Na jaké úrovni pracují a jaké jsou jejich cíle a úkoly?

Od nepaměti nás učí rozvíjet mysl, intelekt a paměť. Ale o vnitřním potenciálu člověka a o tom, čeho je každý z nás schopen, se mluví tak málo.

Jak se změnit a stát se jiným? Co znamená skutečně si stanovit životní cíl? Jak dosáhnout svého cíle? Jak ovlivňuje stanovení správného cíle osud člověka? Co dělá člověka skutečně radostným? Jak se dostat z deprese a vrátit se zpět do života? Proč se lidem často mění ná...

Co je to zázrak? Jak a jakými silami k tomuto fenoménu dochází? Jak rozeznáte falešný zázrak od skutečného? Jakou cenu platí člověk za obyčejný zázrak? Je konání zázraků kritériem lidské svatosti?

„Psychologie. Poznání pravdy" pokračuje v rozebírání a objasňování sociálních projevů, které jsou neodmyslitelně spjaty se současnou společností. Lidé se často řídí různými postoji a normami životních priorit, které jim někdo nebo něco vnutil. Zařizujeme si život podle...

O duchovní praktice a ohni nekonečné Lásky, o tom, jak v sobě tuto Lásku zažehnout a neustále ji v sobě udržovat? Jaký je rozdíl mezi tím, zda se soustředíte dovnitř, nebo na sebe? Co znamená pocitově postihnout duchovní praktiku? Jak se naučit nevěnovat pozornost vědom...

Pro mnohé je tento život smyslem jejich existence jen proto, že člověk nezná jiný život, natož život, který ho bude provázet po smrti jeho fyzického těla. Co je třeba udělat, aby se člověk stabilizoval v duchovním rozvoji a začal generovat Lásku ve spojení s Duchovním s...

Vzlety a pády na duchovní cestě.

Tento díl projektu „Psychologie. Poznání pravdy” objasňuje problematiku osamělosti. Mnoho lidí se zajímá o podstatu tohoto projevu. Osamělost jako stav dnes pronásleduje mnoho lidí, nezávisle na tom, zda jsou sami, nebo ve společnosti jiných lidí. Skličující myšlenky, ú...

Proč na celém světě neustále roste počet lidí, kteří trpí poruchami chování, psychickými poruchami a psychickými nemocemi? Jak změna klimatu ovlivňuje psychické zdraví světové populace? Proč v naší době tolik lidí zažívá pokles imunity, nárůst počtu onkologických onemoc...

Konáme!
4:17
Konáme!
O tom, jak je důležité konat každý den, ať se děje cokoli.

Jak chceš žít? Přemýšlel jsi někdy o tom, jaká bude tvoje budoucnost, když společně s lidmi z celého světa vybuduješ Tvořivou společnost? Jak a kde budeš žít, co a jak budeš jíst? Bude tvůj život organizován podle nejnovějších technologií a budeš k nim mít přístup? Bude...

V tomto videu se členka hnutí ALLATRA dělí o své osobní zkušenosti s prací na sobě. Zda je nutné provádět duchovní cvičení a co stojí v cestě duchovního rozvoje?

Pořad o starověkých znalostech, co je „desetina pozornosti“, jak se ochránit před světem mrtvých, jak najít věčný Pokoj, jak získat Život. Povědomí o skutečnostech, s nimiž se dříve či později setká KAŽDÝ ČLOVĚK.

Zarathustra, Buddha, Ježíš, Mohamed… Každý z nich prošel životní pouť prostého člověka, ale díky své upřímné lásce k Bohu a lidem se dokázali stát nejdůstojnějšími představiteli lidstva.

Účastníci projektu „Psychologie. Poznání pravdy", odpovídají v tomto díle na otázky diváků na téma: křivda/ukřivděnost/urážka a nespokojenost ve vztazích, a také strach o naše nejbližší. Netradiční pohled na každodenní problémy současného člověka dává lidem šanci nejen...

Kde jsi? Proč jsi tady? Jak najít sám sebe a být sám sebou? Jsi otrok, nebo svobodná lidská bytost? Jak nebýt otrokem iluzí?

Dědictví a vliv mimozemské civilizace, která zanechala stopu v lidských genech. Kdo jsou Apexiánci? Jaké zásadní změny přinesli do života lidstva a jak to změnilo budoucnost lidí? K čemu byly potřebné megality a kopulovité střechy budov? Jak rozdělili jednotné lidstvo?...

Zarathustra, Buddha,Ježíš a Mohamed - Velké Osobnosti, které v různých dobách přinášely lidem pravé Znalosti, které probouzejí srdce a darují pravou svobodu. To jsou nejdůstojnější z lidí, poslaní samotným Bohem na pomoc lidstvu na cestě k pravému smyslu života.