Sebepoznání


Podmínky současného života lze jen těžko označit za příznivé. Krize, války, epidemie nedávají lidem klid. Náš život je plný stresu a obav z budoucnosti. Lidé touží po stabilitě, aby získali klid a jistotu zítřka. Je ale dnešní společnost schopna tento komfort poskytnout...

Novoroční svátky dávají lidem radost a naději. Naději na světlejší a lepší budoucnost. Ale je to tak? Co přinese lidem rok 2024?

Čím manipulace začíná? Odpověď na tuto otázku naleznete při sledování nového dílu projektu "Psychologie. Objevování pravdy." Manipulace je v dnešní době běžným jevem. Ať už vědomě, nebo ne, každý z nás se stává účastníkem různých manipulací.

Otázka vztahů je pro většinu lidí téměř hlavním tématem. Pro každého je důležité zjistit, jak vybudovat co nejharmoničtější vztahy na dlouhá léta, ale neméně naléhavý je i požadavek, jak zapomenout na minulé vztahy a nelpět na svých bývalých partnerech! Přesně o tom, pr...

Počet kataklyzmat na planetě se každým dnem zvyšuje. Dnes se jako nikdy předtím musí celé civilizované společenství sjednotit a najít řešení, jak přežít. A my, jako lidstvo, musíme poskytnout přinejmenším důvod. Pokud důvod neposkytneme, svět se nezmění. A tímto důvodem...

Jaké důsledky bude mít pro člověka v blízké budoucnosti duchovní nečinnost, zrada Boha, nečinnost ohledně změny klimatu, zrada budoucnosti svých dětí? Dnes může každý ještě udělat hodně pro to, aby ten nejhorší scénář své budoucnosti změnil. Dnes má každý ještě možnost...

Každý den hraje obrovskou roli jak v duchovním formování lidí, tak i ve výsledcích v odporu lidstva proti klimatickému Kerberovi. Pokud se nám nepodaří najít způsob, jak Kerberovi čelit, a pokud my, všichni lidé, neuděláme vše, co je v našich silách, abychom zachovali n...

Co je to mantra? Jaké druhy manter existují? K čemu byly původně určeny? Pomáhají mantry k dosažení úspěchu, zdraví a materiálního blahobytu? Skutečně mají sílu uzdravovat a zduchovňovat? Mají mantry vliv na duchovní rozvoj Osobnosti?

Co je to „stav nirvány” a jak ho dosáhnout v chápání Gautamy Buddhy a v chápání moderního buddhismu? Co je to „stav Buddhy“? Co dává stav „osvícení“? Co je to stav „nalezení Pokoje“? Jak se naučit ovládat své vědomí? K čemu vede snaha člověka stát se v tomto životě něký...

Vědecká komunita Třetí říše „Ahnenerbe“ prováděla pokusy s řízeným převtělováním. Nebyla to pro ně mystika, ale studium fyzikálních procesů v člověku, který je schopen ovládat nejen funkce svého těla, ale i změněné stavy vědomí. Existuje život po smrti? Co je to stav po...

Existují dvě cesty, jak řekl ve své době Bódhidharma: jednoduchá cesta k dosažení věčného Života a cesta Služby, pokud skutečně nastoupíme na duchovní cestu. Disciplína, touha a základní dovednosti – to vše dohromady vede k vítězství. Když je naše tělo zatíženo, když je...

Proč si lidé, kteří jsou na duchovní cestě, bez ohledu na náboženskou příslušnost, stěžují, že ztrácejí svou zkušenost, jakmile se nechají trochu rozptýlit nějakou životní situací a je jedno čím: porouchalo se auto, soused přišel a něco řekl, podíval se na film. A po ně...

Studentka prvního ročníku musí napsat semestrální práci, která se zabývá hlavními teoriemi vzniku života na Zemi. Jedním šmahem se rozhodla obhájit svou práci a zároveň dokázat svému kamarádovi, že žádný Bůh neexistuje, protože věda už přece všechno vysvětlila. Teď už z...

Jak na člověka působí vnější kosmické vlivy? Co se děje se současnými lidmi? Jak globální změny v přírodě ovlivňují zdraví lidské společnosti? Proč naše mezilidské vztahy prošly v tak krátké době závažnými změnami? Co je to dodatečná síla a jak její působení ovlivňuje v...

V současné době je na světě jediný dominátor, je jím klimatický Kerberos. Všechny plány, které jsme si do budoucna vytvořili, se hroutí a mnoha lidem se již zhroutily. Brzy se zhroutí u všech, pokud si jako lidstvo skutečně nestanovíme společný cíl – přežít. A nejlépe n...

Copak je lidské vědomí schopné uvěřit, že tento svět je na hraně? Jak lidé přistupují k pravdivým informacím, například o kataklyzmatech, která se v současnosti na planetě odehrávají? Berou je snad vážně? Copak bojují o své životy a životy druhých? Ne, hledají způsoby,...

V tomto vydání projektu „Psychologie. Poznání pravdy" budeme hovořit o vzdělávání. Přesněji o těch problémech ve vztahu mezi rodiči a dětmi, které vznikají kvůli výchově. K zodpovězení mnoha otázek v tomto tématu a k získání odborného pohledu přímo do systému vzdělávání...

Svět zažívá mimořádnou klimatickou situaci. Přitom se drtivá většina lidí chová jako zombie. Jako by si nevšímali nezvratných prudkých klimatických změn, vedoucích k brzké zkáze planety. Počet nakažených virem hlouposti nebo mlčení výrazně převyšuje počet zdravě uvažují...

O tom, jak používat útoky systému jako nástroj růstu na duchovní cestě.

Klimatický Kerberos je na světě. Je podstatou našeho světa. Pro něj neexistují ani bohatí, ani chudí, ani vládnoucí, ani podřízení. Jsme pro něj nepřátelé, protože jsme se k sobě chovali nelidsky, protože jsme v honbě za ziskem vlastníma rukama zabili svůj vlastní domov...