Sebepoznání


O tom, jak se naučit milovat Boha na duchovní cestě.

Během etapy informování lidé získávají zkušenosti komunikace s ostatními lidmi. Vznikají i další otázky z jejich vědomí. Jak se vyznat ve svém vědomí, jak pochopit, zda jednáš správně, zda to, co si o člověku myslíš, je správné, anebo je to jen další úskok a iluze našeh...

Podívejte se na pokračování diskuze po oficiálním ukončení interview.

Pokračujeme ve zkoumání tématu chrámů a sakrálních staveb. 13. března 2023 naživo uslyšíte unikátní informace, které změní váš pohled na historii a náboženství.

Při informování o Tvořivé společnosti se dobrovolníci ze strany některých lidí často setkávají s různými druhy kritiky a nepochopením podstaty problematiky. Co dělat v takových případech? S čím se lidé setkávají v praxi? Jak reaguje vědomí lidí, kteří nevědí nic o skute...

Jak se zbavit křivdy a hněvu? Jak přestat odsuzovat lidi? Proč nás během dne přepadají vtíravé myšlenky? Jak pochopit člověka a odpustit mu? Jak setrvat v Lásce, v kontaktu s Duchovním světem? Jak hromadit Boží Lásku?

Co znamená Žít jako Anděl? Jak pravidelně vykonávat duchovní praktiky a dosahovat skutečných výsledků? Jak disciplinovat a namotivovat své vědomí, aby bez ohledu na cokoli šlo k duchovnímu cíli? Jak rozvíjet pocitové vnímání a naučit se Milovat? Jak prostřednictvím Lásk...

Co je to „dovolená“? Jaká je nejlepší dovolená na světě? Kdo a proč ponouká lidi jezdit na dovolenou? Proč vědomí očekává od dovolené „zázrak", nějakou změnu? Proč člověk, když plánuje dovolenou, touží, aby se konečně dostal do harmonie sám se sebou a přitom je ve skute...

Co je to Láska k bližnímu? Kdo v nás hodnotí bližního, kdo ho nenávidí a kdo miluje? Jak se vyznat sami v sobě, ve svých pocitech? Co znamená dávat Lásku bližnímu? Jak v sobě hromadit Boží Lásku, jak ji rozvíjet a násobit? Jak nahromadit Boží Lásku, jak se stát jejím ši...

Zkušenost osvícení. Co je třeba udělat, aby se člověk jako Osobnost pocítil svobodný? Co znamená moderní slovo „osvícení“ v tomto spotřebitelském světě? Co se děje s lidmi, kteří dosáhli falešného osvícení (probuzení), a čím se tato zkušenost liší od pravého duchovního...

Jak závažná je volba prezidenta? Jak závažná je volba prezidenta? Jakou roli má prezident v Čechách ve vztahu ke společnosti? Jaké povinnosti má člověk? Co posouvá zemské jádro? A mnohé další otázky jsou zodpovězeny ve druhé části otevřeného rozhovoru se Soňou Pekovou.

Jak je utvořen náš svět? Co je to hologram a kdo za ním stojí? Co má společného Hawking a kniha AllatRa? Jak by měla fungovat společnost? O těchto a dalších tématech hovoří Soňa Peková v první části rozhovoru.

Existují mimozemšťané, UFO, inteligentní život mimo Zemi? Proč není možné sestřelit mimozemské UFO? Proč světová média nafukují téma UFO a hrozby mimozemské invaze? Proč elita vytváří lidem egregor strachu? Klimatické změny narůstají kaskádovitě. Čeho si lidé ve skutečn...

Jak najít smysl života, když se svět kolem rychle hroutí? Mnoho lidí, kteří čelí ekonomickým krizím, klimatickým katastrofám, nucené migraci, ztrátě blízkých, ztrátě domova, nyní žije ve stresu, ve stavu nejistoty. Lidi přepadají myšlenky: „Jak mám žít dál? Jaký je smys...

Přítomnost sakrálních tajemství a mystiky v chrámové architektuře má zcela vědecké opodstatnění.

Co je to jednotný egregor? Jak se egregor formuje? Co sjednocuje lidi? Mají zvířata, hmyz, prvoci egregor? Kdo řídí hejno? Jaký je rozdíl mezi egregorem zvířat a egregorem lidí? Proč mají lidé dvě formy egregoru? Čím je nebezpečné rozdělení jednoho egregoru? Co lidé vyt...

Lidé, kteří se již setkali se Znalostmi, začínají chápat absurditu situace ve světě, která je v rozporu se zdravým rozumem. Proč při všeobecné rozpolcenosti a rozdělenosti mnohým lidem přicházejí do hlavy tytéž myšlenky? Proč systém v poslední době stále častěji selháv...

Nová fyzika. Kosmické záření. Impuls života. Vnitřní a vnější jádro planety Země. Jádro slunce. Gravitace. Informace o celku. Univerzální jednotka času – allat. Konečnost času. Zvýšení intelektuálního potenciálu. Šance na přežití lidstva – sjednocení lidí. Jednotná civi...

Co vytváří impuls Života a jak ovlivňuje přetváření materie? Jak impuls Života ovlivňuje mikro- a makro objekty? Princip působení síly, která přeměňuje energii na materii. Obnovení informací. Koncepce multivesmíru. Změna klimatu planety. Cykličnost 12 000 let a 24 000 l...

Jak nejlépe informovat o Tvořivé společnosti? Je možné vybudovat Tvořivou společnost v jedné samostatné zemi nebo skupině zemí? Bude v Tvořivé společnosti existovat soukromé vlastnictví? Tvořivá společnost je společnost rovných lidí, rovných příležitostí.