Fragmenty pořadů


Proč někteří lidé nazývají Anunnaki reptiliány a kdo jsou ve skutečnosti reptiliáni? Kdo jsou apexiánci a jaké plány má s nimi elita? Jaký fatální dopad na lidstvo by mělo rozvázání dohody s Anunnaki?

O tajemstvích civilizace Atlanťanů. Jakou informaci sdělil Platón o Atlantidě? Jaký je pravý důvod, proč byla předpotopní civilizace potopena? O tom se vypráví v úryvku dokumentu „ATLANTIDA. ELITA V HLEDÁNÍ NESMRTELNOSTI”, uvedeného v tomto videu.

Videa v jiných jazycích
Nové technologie od XP NRG. Je cestování v čase možné? V jaké fázi je projekt vytvoření umělého vědomí a kdy si budeme moci promluvit s Jackiem?

Soudě podle četných proroctví a legend různých národů světa, žijeme v epoše obnovy světa. A je o tom velmi mnoho proroctví, na západě jsou takoví proroci jako Wanga, Nostradamus, Američan Edgar Cayce, Ital Ragno Nero a mnoho, mnoho dalších. Ale co je zajímavé, že o udál...

Všichni víme, že (svět) už došel na pokraj a je třeba něco dělat. Je načase se vrátit zpátky do jedine rodiny a vybudovat nádherný svět, kde je dost místa pro všechny. Všechno záleží na naší společné volbě, přátelé naši.

Kdo jsou Anunnaki? Anunnaki jsou skutečně jednou z nejvyšších rozvinutých civilizací v současnosti. Jsou to člověku podobná oduševnělá stvoření s obrovskou, řekněme, vědeckou, a pro nás v současné době nepochopitelnou evolucí.

Videa v jiných jazycích
Fragment z pořadu „XP NRG - první tvůrci umělého vědomí na světě“

Jak vznikají autority? Když se snažíme přeložit odpovědnost za sebe na někoho jiného, děláme z něj monstrum. Není třeba vytvářet monstra, je třeba se odpovědně chovat k sobě samému. Člověk sám vybírá, kým má být a jak bude existovat. 

Kdo jsou to skutečně Reptiliáni, Annunaki a Apexové? Jaké vztahy k nim máme my, pozemšťané. Jaká je zapomenutá minulost naší civilizace. Kdy budeme schopni se připojit k vesmírnému společenství a co je k tomu potřeba udělat?

Videa v jiných jazycích
Existuje UFO? 

Proč je důležité studovat své VĚDOMÍ (i systém) když kráčíš po duchovní cestě? Proč si vědomí hraje na věřím, nevěřím? Proto, aby člověk skutečně uvěřil, no neuvěřil, ale poznal….člověk musí pracovat, musí studovat své vědomí. Musíš pochopit kdo jsi na dané etapě rozvoj...

Když člověk cítí tento skutečný Život v druhém člověku, on nikdy neudělá nic špatného, nemůže se zachovat nelidsky, protože hodnota Života znamená - hodnota Života tohoto Anděla, který je v tobě a v jiných. A to zcela mění model chování, když se hodnota Života stává zák...

Videa v jiných jazycích
Co se skutečně událo 21. prosince 2012? Co je to období Křižovatky a proč je důležité o tom vědět? Jak dlouho trvá velký a malý cyklus lidské civilizace? Jaký je smysl existence člověka a celého lidstva? Jak získat skutečný Život uvnitř sebe? „Zlaté tisíciletí“: jak...

Vybrané úryvky z unikátních pořadů s Igorem Michajlovičem Danilovem, které pomáhají každému člověku kráčejícímu po duchovní cestě dotknout se duchovního světa.

Videa v jiných jazycích
Po celém světě se na různých kontinentech nachází velké množství starodávných pyramidálních struktur. Unikátní megalitické zdivo, zjevná orientace na světové strany, rozmanitost forem, rozsah a složitost rozložení na mapě světa nutí k zamyšlení –kvůli čemu byly v dávnýc...

Videa v jiných jazycích
Co se naplňuje? Předpovědi o posledních časech, období Na křižovatce se naplňují před našima očima. Dnes můžete vidět všechny známky toho, o čem mudrci varovali v písmech různých náboženství světa: duchovní a morální úpadek lidstva, globální přírodní katastrofy, zrychle...

Videa v jiných jazycích
Rychlé změny klimatu na Zemi nabírají na obrátkách. Živelné pohromy zasáhnou lidi nečekaně a ničí vše, co jim stojí v cestě. Nutí lidi opouštět své domovy a zbavují je prostředků obživy. Způsobují neúrodu, hlad a nemoci, urychlují globální změny klimatu na planetě.

Videa v jiných jazycích
Čo sa zmení, ak ti vynadali, alebo ťa pochválili? Čo znamená bohumilý skutok, alebo nie bohumilý? Čo sú to vopred mŕtve ľudské skutky, ktoré nemajú k Duchovnému Svetu žiadny vzťah? Čo je to pýcha a z čoho začína? Ako ťa vedomie mätie? Čo je to pomoc Boha? Kedy človek do...

Videa v jiných jazycích
Všetci majú svoje „červené tlačidlá“ (citlivé miesta) vedomia – jedny a tie isté myšlienky a situácie, ktoré sa neustále opakujú. Ako deaktivovať tieto „červené tlačidlá“ vedomia a sa naučiť Žiť, a radovať sa Životu napriek kvíleniu a úkladom smrteľného vedomia.