Konference


Náš svět je na pokraji zkázy. Klimatické katastrofy, války, konflikty a nenávist trhají lidstvo na části. Odpočítávání začalo a my nesmíme ztrácet ani minutu. Vzdáme se před nevyhnutelnou zkázou, nebo se sjednotíme a vybudujeme novou, bezpečnou budoucnost?

Itálie je na pokraji katastrofy. Po celém světě probíhá válka v plném rozsahu a naše země je v první linii. Po staletí jsme pociťovali přímé údery nepřítele, ale nyní nás čeká rozhodující bitva. Naším nepřítelem je klima. Je nelítostné, chladnokrevné, jeho taktika je ne...

Ježíš Kristus je jednou z nejznámějších osobností naší planety. I dnes, po více než 2000 letech, jeho slova stále rozpalují srdce mnoha lidí. Ježíš přinesl poznání, jak žít v pokoji a radosti: „Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval...

Jak daleko pokročila psychologie ve zkoumání lidské duše a jaké jsou její výsledky? Co psychologie v současnosti zkoumá a s jakými problémy se potýká? Jaké jsou nejčastější otázky, které lidé kladou psychologovi? Kde se nachází lidské vědomí? Neobvyklé případy z lékařsk...

Proč právě na židovský národ je vloženo poslání naplnit proroctví, které nám zanechali mudrci ve svatých Písmech?

30. května 2023 od 18:00 hod. "Vědecké důkazy existence Boha | Kaleidoskop faktů 31 (2. část) Prvek X". Max nemůže přestat myslet na volnou energii. Veškerý volný čas tráví v dílně, kde se snaží sestavit bezpalivový generátor, ale marně.

Velikost posledního Proroka Jediného Alláha je obrovská, protože z vůle Všemohoucího přinesl celému lidstvu Znalosti o tom, jak najít vzájemné usmíření a vybudovat společnost, v níž má lidský život nejvyšší hodnotu. Svým příkladem ukázal, že je možné v krátké době změni...

Říkáme pravdu, kterou před lidmi skrývají. Jsme nezávislí dobrovolní výzkumníci ze 180 zemí. Provádíme interdisciplinární výzkum, který není schopna provádět žádná jiná instituce nebo organizace na světě

Otázka existence Boha znepokojuje každého člověka: ateistu, věřícího i vědce.

Pokračujeme ve zkoumání tématu chrámů a sakrálních staveb. 13. března 2023 naživo uslyšíte unikátní informace, které změní váš pohled na historii a náboženství.

Přítomnost sakrálních tajemství a mystiky v chrámové architektuře má zcela vědecké opodstatnění.

Tajemné stavby dávnověku. Neznámé stavební technologie, fyzika a unikátní geometrie tvarů. Historie vzniku chrámů. Kdo tyto budovy postavil a proč?

Dnes každý člověk vidí, jak prudce narůstají klimatická kataklyzmata po celé planetě. Říkají nám, že právě lidé svou činností globálně ovlivňují tyto procesy. Ale je tomu skutečně tak?

Předzvěsti posledních dnů, o nichž mluvil Prorok Mohamed, mír a požehnání Alláha s ním, se naplňují. Kolik let zbývá do soudného dne? Je soudný den vůlí Alláha, nebo výsledkem naší volby? Na co čekáme? Proč jsme nečinní? Muslimská umma (komunita) je plná nesnášenlivosti...

Dne 12. listopadu 2022 se koná mezinárodní online fórum „GLOBÁLNÍ KRIZE. NAŠE ZÁCHRANA JE VE SJEDNOCENÍ“, přeložená do 150 jazyků. Témata nastolená během fóra jsou nadále diskutována v rámci unikátního výzkumného projektu nazvaného „Kaleidoskop faktů“. Dozvíme se, jak p...

Co může sjednotit lidi z celého světa - různých národností, náboženství, profesí a sociálního zázemí – dobrovolně na jedné platformě? Co může přimět zástupce 180 zemí, aby každý den pracovali jako dobrovolníci na přípravě složité akce?

Vědci stanovili datum Soudného dne pro lidstvo.

Co čeká člověka po smrti fyzického těla? Jste připraveni na odpověď na tuto důležitou otázku? V novém vydání unikátního výzkumného projektu „Kaleidoskop faktů“ se dozvíte něco, co změní vaše představy o posmrtném osudu člověka a o tom, jak mrtví ovlivňují životy živých...

„Snění není na škodu!“ - slyšíme v naší současné společnosti. Pomocí snů mnozí lidé utíkají od svých problémů a někteří se dokonce učí „správně“ snít, když si představují i ty nejmenší detaily toho, co chtějí... A my, aniž bychom si toho všimli, podléháme vlivu obrazů....

Každý člověk sní o životě ve šťastném a bezpečném světě, kde vládne láska a vzájemná úcta. Tak proč my už tisíce let existujeme ve společnosti rozvrácené nekonečnými válkami, hladem a násilím?