Ohlasy


Potravinová krize – lidé v 55 zemích světa hladovějí, Klimatická krize – klimatické katastrofy zesilují a jsou po celém světě stále častější. Ekologická krize – hromadně vymírají celé ekosystémy. Ekonomická krize – masové bankroty a nezaměstnanost, včetně digitální. Vše...

"Globální krize. To už se už týká každého", rozsáhlá online konference, která se konala na platformě MSH ALLATRA 24. července 2021.

Dělíme se svými zážitky z jedinečné mezinárodní online konferenci „Život po smrti. Výmysly a fakta", která byla odvysílána na platformě ALLATRA TV 22.5.2021

Náš společný domov se bortí. Stačí se podívat z okna, abys to viděl. Ale šance ještě je: nehledě na nic, sjednotit se celosvětově kvůli budoucnosti našich dětí a vybudovat společnost Lidí a pro lidi - Tvořivou společnost. Dnes, na základě volby každého člověka konat neb...

7. března 2020 se na platformě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ sešli zdravotníci z různých krajin světa, aby zodpověděli otázky k tématu medicína v Tvořivé společnosti. K diskusi se připojili diváci z mnoha zemí světa, včetně České republiky a Slovenska.

V rámci mezinárodního sociálního projektu „Ne násilí v rodině a společnosti“ Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ posílají nelhostejní lidé z různých zemí světa videozáznamy, ve kterých sdílejí své postřehy po sledování filmu „PŘÍBĚH MÉHO OTROCTVÍ“ s Lizou Šilkov...

Televizní pořad „PŘÍBĚH MÉHO OTROCTVÍ“, který vyšel 31. března 2019 na AllatRa TV, vyvolal širokou odezvu veřejnosti. Vzhledem k faktu, že témata, která jsou v pořadu probírána, jsou dnes pro miliony lidí po celém světě velmi důležitá a aktuální, rozhodli jsme se je pod...

Alina Fedorová, účastnice mezinárodního společenského hnutí ALLATRA z Curychu ve Švýcarsku, v rámci projektu NE NÁSILÍ V RODINĚ A SPOLEČNOSTI na platformě MSH ALLATRA, hovoří o tom, jak je pro nás, lidi důležité, podporovat se navzájem.

Reakce na účast ve vědecko-experimentálním projektu "PYRAMIDA" (Světlana, Česká Republika). Účastníci experimentu sdílejí praktické zkušenosti s tím, jak cítili práci unikátního přístroje PYRAMIDA.

Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA - sdružení poctivých a přátelských lidi, kteří se snaží využit své nejlepší vlastnosti ve prospěch společnosti.

Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA - sdružení poctivých a přátelských lidi, kteří se snaží využit své nejlepší vlastnosti ve prospěch společnosti.

Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA - sdružení poctivých a přátelských lidi, kteří se snaží využit své nejlepší vlastnosti ve prospěch společnosti.