Ohlasy


7. března 2020 se na platformě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ sešli zdravotníci z různých krajin světa, aby zodpověděli otázky k tématu medicína v Tvořivé společnosti. K diskusi se připojili diváci z mnoha zemí světa, včetně České republiky a Slovenska.

V rámci mezinárodního sociálního projektu „Ne násilí v rodině a společnosti“ Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ posílají nelhostejní lidé z různých zemí světa videozáznamy, ve kterých sdílejí své postřehy po sledování filmu „PŘÍBĚH MÉHO OTROCTVÍ“ s Lizou Šilkov...

Videa v jiných jazycích
Televizní pořad „PŘÍBĚH MÉHO OTROCTVÍ“, který vyšel 31. března 2019 na AllatRa TV, vyvolal širokou odezvu veřejnosti. Vzhledem k faktu, že témata, která jsou v pořadu probírána, jsou dnes pro miliony lidí po celém světě velmi důležitá a aktuální, rozhodli jsme se je pod...

Videa v jiných jazycích
Alina Fedorová, účastnice mezinárodního společenského hnutí ALLATRA z Curychu ve Švýcarsku, v rámci projektu NE NÁSILÍ V RODINĚ A SPOLEČNOSTI na platformě MSH ALLATRA, hovoří o tom, jak je pro nás, lidi důležité, podporovat se navzájem.

Videa v jiných jazycích
Reakce na účast ve vědecko-experimentálním projektu "PYRAMIDA" (Světlana, Česká Republika). Účastníci experimentu sdílejí praktické zkušenosti s tím, jak cítili práci unikátního přístroje PYRAMIDA.