Globální krize. Kdo je pro nás Prorok Mohamed ﷺ? | Mezinárodní online konference 10.12.2022

Globální krize. Kdo je pro nás Prorok Mohamed ﷺ? | Mezinárodní online konference 10.12.2022 Předzvěsti posledních dnů, o nichž mluvil Prorok Mohamed, mír a požehnání Alláha s ním, se naplňují. Kolik let zbývá do soudného dne? Je soudný den vůlí Alláha, nebo výsledkem naší volby? Na co čekáme? Proč jsme nečinní? Muslimská umma (komunita) je plná nesnášenlivosti, neshod a sporů. O čem se muslimové dohadují na pokraji smrti v důsledku klimatických katastrof? Může se někdo považovat za muslima, aniž by plnil přikázání Proroka, mír s ním? Globální krize. Kdo je pro nás Prorok Mohamed ﷺ? | Mezinárodní online konference 10.12.2022 Globální krize. Kdo je pro nás Prorok Mohamed ﷺ? | Mezinárodní online konference 10.12.2022 Globální krize. Kdo je pro nás Prorok Mohamed ﷺ? | Mezinárodní online konference 10.12.2022