Globální krize. Umma Proroka Mohameda ﷺ | Mezinárodní online konference 13. května 2023

Globální krize. Umma Proroka Mohameda ﷺ | Mezinárodní online konference 13. května 2023 Velikost posledního Proroka Jediného Alláha je obrovská, protože z vůle Všemohoucího přinesl celému lidstvu Znalosti o tom, jak najít vzájemné usmíření a vybudovat společnost, v níž má lidský život nejvyšší hodnotu. Svým příkladem ukázal, že je možné v krátké době změnit spotřebitelský formát společnosti na tvořivý. Vychoval vysoce morální a vysoce duchovní následovníky a nazval je svou ummou. Globální krize. Umma Proroka Mohameda ﷺ | Mezinárodní online konference 13. května 2023 Globální krize. Umma Proroka Mohameda ﷺ | Mezinárodní online konference 13. května 2023 Globální krize. Umma Proroka Mohameda ﷺ | Mezinárodní online konference 13. května 2023