Jak neonemocnět koronavirem?

Jak neonemocnět koronavirem? Drazí bratři a sestry, dnes asi nejčastěji skloňovaným slovem v médiích je slovo „koronavirus“. A v tomto vydání cyklu pořadů „Islám – náboženství Lásky“ si povíme o jednoduchých a všem dostupných způsobech boje proti „koronaviru“, o nichž nám pověděl vážený Igor Michajlovič Danilov. Jak neonemocnět koronavirem? Jak neonemocnět koronavirem? Jak neonemocnět koronavirem?