Kód Apexiánců (youtube titulky)

Kód Apexiánců (youtube titulky) Dědictví a vliv mimozemské civilizace, která zanechala stopu v lidských genech. Kdo jsou Apexiánci? Jaké zásadní změny přinesli do života lidstva a jak to změnilo budoucnost lidí? K čemu byly potřebné megality a kopulovité střechy budov? Jak rozdělili jednotné lidstvo? Jak vznikly rasy? Odkud pochází podvod a vykořisťování, bohabojnost místo Lásky? Kód Apexiánců (youtube titulky) Kód Apexiánců (youtube titulky) Kód Apexiánců (youtube titulky)