„Společnost se změní, až když dobrota a Láska se stane populárními“

„Společnost se změní, až když dobrota a Láska se stane populárními“ V rámci mezinárodního sociálního projektu „Ne násilí v rodině a společnosti“ Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ posílají nelhostejní lidé z různých zemí světa videozáznamy, ve kterých sdílejí své postřehy po sledování filmu „PŘÍBĚH MÉHO OTROCTVÍ“ s Lizou Šilkovou. Monika Ornetová a Lubomír Potenec, sdílí svá pochopení k příběhu Lízy. „Společnost se změní, až když dobrota a Láska se stane populárními“ „Společnost se změní, až když dobrota a Láska se stane populárními“ „Společnost se změní, až když dobrota a Láska se stane populárními“