Recenzije


Šta se dešava sa našom planetom i društvom? Šta je uzrok globalne krize: tehnološka, ekološka i klimatska? Kakva iskušenja čekaju čovečanstvo, i šta treba da uradimo da bismo ih položili?

Posle 24. jula/srpnja 2021. ljudi su postali duboko svesni šta se zaista dešava našem društvu i planeti. ALLATRA TV nastavlja da dobija povratne informacije od gledalaca konferencije "Globalna kriza.

Ljudi iz celog sveta nastavljaju da dele svoje utiske nakon što su pogledali međunarodnu onlajn konferenciju „Globalna kriza. To se već tiče svih “.

Zašto je važno danas promeniti svet? Zašto ljudi sada treba da se ujedine i kako to da uradimo?

Ove informacije će preokrenuti vašu percepciju sveta. Ono što su ljudi saznali na konferenciji "Globalna kriza. Ovo se već tiče svih" daje potpuno razumevanje ozbiljnosti onoga što sae dešava na planeti.