Միջազգային ալիքներ / International Channels

Շնորհիվ ակտիվ դիրքորոշման հոգատար մարդկանց ստեղծել առցանց հեռուստաալիքներ ALLATRA բազմաթիվ լեզուներով: Եզակի Գիտելիք դառնում է մատչելի է յուրաքանչյուր քաղաքացու աշխարհում եւ նպաստում են միավորման մարդկության մեջ մեկ միասնական ընտանիքի.