Կոնֆերանսներ


Մենք ասում ենք ճշմարտությունը, որը թաքցվում է մարդկանցից։ Մենք անկախ կամավոր հետազոտողներ ենք 180 երկրներից: Մենք իրականացնում ենք միջդիսցիպլինար հետազոտություններ, որոնք աշխարհում ոչ մի այլ հաստատություն կամ կազմակերպություն չի կարող իրականացնել

Ի՞նչը կարող է կամավոր հիմունքով միավորել ամբողջ աշխարհի տարբեր ազգերի, կրոնների, մասնագիտությունների և սոցիալական շերտերի մարդկանց մեկ հարթակի շուրջ: Ի՞նչը կարող է ստիպել 180 երկրների ներկայացուցիչներին կամավոր կերպով ամեն օր աշխատել ամենաբարդ միջոցառման նախապատրաստման...

🌍 Մայիսի 7, 2022 15:00 GMT Ուղիղ հեռարձակում 100 լեզուներով համաժամանակյա թարգմանություն։ 180 երկրներ

Կյանք Մահվանից հետո. Հորինվածքներ և Փաստեր | Միջազգային առցանց համաժողով | Մայիսի 22, 2021

Մենք ապրում ենք մի յուրահատուկ ժամանակաշրջանում, երբ Ճշմարտությունը դառնում է ընդհանուր սեփականություն, և մարդիկ դադարում են լռել այն ամենի մասին, ինչը որ խնամքով թաքցրել էին վերջին 6000 տարիների ընթացքում: Բոլոր մարգարեները եկել են մեկ Աստծուց և ամբողջ մարդկությանը բե...

Ի՞նչ գիտենք դարերի ընթացքում մեզ հասած հնագույն նշանների և խորհրդանիշների մասին: Ինչո՞ւ է դրանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը ծայրաստիճան սահմանափակ և հաճախ պարունակում է կասկածելի մեկնաբանություններ

Գիտակցու՞մ ենք արդյոք աշխարհում տիրող իրավիճակի լրջությունը: Ինչպիսի՞ հասարակություն ենք թողնելու մեր երեխաներին: Դու ես ընտրում, թե ինչպիսին կլինի աշխարհը վաղը: