Նարինե, Հայաստան ՄՀՇ ԱԼԼԱՏՌԱ - ի մասին ALLATRA TV ARMENIA АЛЛАТРА

Նարինե, Հայաստան ՄՀՇ ԱԼԼԱՏՌԱ - ի մասին ALLATRA TV ARMENIA АЛЛАТРА ԱԼԼԱՏՌԱ Միջազգային Հասարակական Շարժումը դա հենց մենք մարդիկ ենք: Դա յուրահատուկ շարժում է , փոխգործունեության նոր ձևաչափ, շփման նոր տեսակ , մարդկանց միավորման և շփման միջազգային ձևաչափ: Սա մարդկանց Շարժում է մարդկանց համար: Նարինե, Հայաստան ՄՀՇ ԱԼԼԱՏՌԱ - ի մասին ALLATRA TV ARMENIA АЛЛАТРА Նարինե, Հայաստան ՄՀՇ ԱԼԼԱՏՌԱ - ի մասին ALLATRA TV ARMENIA АЛЛАТРА Նարինե, Հայաստան ՄՀՇ ԱԼԼԱՏՌԱ - ի մասին ALLATRA TV ARMENIA АЛЛАТРА