Žmonijos ateitis - Kuriančioji visuomenė per 10 metų!

Žmonijos ateitis - Kuriančioji visuomenė per 10 metų! Žmonijos ateitis. Kokia ji gali būti? Kodėl žmonės rengdami maištus ir revoliucijas, kovodami už savo laisves ir teises, susiduria su dar didesniais apribojimais? Nežmogiškas, vartotojiškas šiandieninio mūsų gyvenimo formatas – visų žmonijos bėdų priežastis. Ar mes galime tai pakeisti? Žmonijos ateitis - Kuriančioji visuomenė per 10 metų! Žmonijos ateitis - Kuriančioji visuomenė per 10 metų! Žmonijos ateitis - Kuriančioji visuomenė per 10 metų!