Islāms - Mīlestības reliģija. Raidījumu cikla teksts


Kā panākt harmoniju ģimenē un sabiedrībā

13 augusts 2022

Teksts "Islāms - Mīlestības reliģija. Džihāds praksē? 3. izlaidums". 2. daļa. Kā rast harmoniju ģimenē un sabiedrībā. Par patiesās Dzīves vērtību. Kā sadzirdēt eņģeli sevī. Par domu kontroli, kuras nāk no šaitāna. Kā dzīvot svētlaimē vienmēr. Par instrumentiem garīgās brīvības sasniegšanai.

13 augusts 2022
(0) Vairāk