Fragmenti no raidījumiem


Tas ir vēsturisks notikums, tāpēc ka šodien mēs esam apvienojušies ar miljoniem cilvēku no visām pasaules valstīm, lai atklāti apspriestu, kā mierīgā ceļā mēs varam izveidot labāko Radošu sabiedrību visā pasaulē. Un sākt dzīvot dzīvi, kas ir Cilvēka ar lielo burtu cienī...

Vai mūsu civilizācija var iziet jaunā attīstības līmenī? Vai ir saikne starp civilizācijas līmeni un garīgi-tikumisko sabiedrības attīstību? Kādi cilvēkveidīgie dzīvo uz citām planētām? Kādā attīstības līmenī atradās atlantu sabiedrība?