Allatruszka. Przysłowia o dobroci z całego świata. Pozytywny filmik

Allatruszka. Przysłowia o dobroci z całego świata. Pozytywny filmik Allatruszka - to jest unikatowy projekt animacyjny, stworzony dziękując wspólnej twórczości wielu uczestników Międzynarodowego ruchu społecznego "ALLATRA" z rużnych krajów świata. Allatruszka. Przysłowia o dobroci z całego świata. Pozytywny filmik Allatruszka. Przysłowia o dobroci z całego świata. Pozytywny filmik Allatruszka. Przysłowia o dobroci z całego świata. Pozytywny filmik