АЛЛАТРА ТВ
Международное телевидение
International television
АЛЛАТРА ТВ
АллатРа
Книга, изменяющая мир!
Скачать  бесплатно!
Книга АллатРа

Experiment PYRAMÍDA
Гринвич:

Experiment PYRAMÍDA

Medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA, dobrovoľníci ALLATRA TV pozývajú všetkých záujemcov zúčastniť sa experimentu PYRAMÍDA, ktorý sa bude konať
27. apríla 2019 o 17:00 GMT (Greenwichského času).

Kyjev - 20:00
Moskva - 20:00
Praha - 19:00
Berlín - 19:00
Paríž - 19:00
Rím - 19:00
Londýn - 18:00
Káhira - 19:00
Jeruzalem - 20:00
Kapské Mesto - 19:00
Taškent - 22:00
Астана - 23:00
Нью-Йорк - 13:00
Лос-Анджелес - 10:00
Бразилиа - 14:00
Peking - 1:00 (28/04)
Токио - 2:00 (28/04)
Сидней - 3:00 (28/04)
Zúčastniť sa
Подписка на дополнительные способы информирования (нажмите, чтобы подписаться):


Súhlas s ďalšími spôsobmi informovania:

Podstatou experimentu

je telepatický prenos rovnakej informácie k čo najväčšiemu počtu ľudí, bez ohľadu na vzdialenosť. V určenom čase náš operátor vstúpi do prístroja „PYRAMÍDA“ a v priebehu pol hodiny bude vysielať jeden z 12 znakov, ktoré každý z účastníkov dostane spolu s formulárom na svoju e-mailovú adresu. Všetci dobrovoľní účastníci tohto experimentu tak budú môcť v rovnakom čase prijať tento znak prostredníctvom telepatie bez ohľadu na to, kde na planéte sa nachádzajú.

Naším cieľom je

uskutočniť experiment, aby sa potvrdila možnosť telepatického prenosu informácie na diaľku a zároveň, aby sa potvrdila existencia spoločného informačného poľa Zeme.

Podobné experimenty sa uskutočnili v 90. rokoch 20. storočia. Nás tieto výsledky zaujali a rozhodli sme sa experiment opakovať, ale pomocou prístroja „PYRAMÍDA“ na ktorom úspešne uskutočňujeme rôzne experimenty od novembra 2017. Viac informácií o samotnom zariadení PYRAMÍDA a experimentoch, ktoré sa na ňom realizujú nájdete na: https://allatra.tv/cs/category/project-piramida

Staňte sa účastníkom experimentu

Experimentu s telepatickým prenosom znakov sa môže zúčastniť každý, kto prejaví záujem. Pozývame všetkých uchádzačov, aby sa pripojili k nášmu výskumnému projektu.

Doteraz sa zaregistrovalo už vyše 2 000 záujemcov z celého sveta, ktorí sa chcú zúčastniť na experimente PYRAMÍDA.

Výsledky experimentu budú spracované a zverejnené na oficiálnych stránkach ALLATRA TV: allatra.tv

Prihláste sa k odberu noviniek ALLATRA TV

MSH ALLATRA – je medzinárodná dobrovoľnícka organizácia spájajúca ľudí dobrej vôle na celom svete. Podrobné informácie o aktivitách organizácie nájdete na našej oficiálnej stránke: allatra.org

Všetci, ktorí sa chcú zúčastniť na experimente PYRAMÍDA môžu vyplniť formulár na webovej stránke alebo poslať svoju žiadosť na e-mailovú adresu: [email protected] V liste, prosím, uveďte svoje meno, vek, mesto a krajinu. Bližšie k dátumu vykonania experimentu vám pošleme späť formulár s dvanástimi znakmi a poskytneme podrobné pokyny potrebné pre účasť na experimente.

Spoločne sa tak môžeme podieľať na obrovskom prínose pre rozvoj modernej vedy!

Pozývame k účasti

Kolektív projektu je otvorený spolupráci s najširším okruhom ľudí po celej zemeguli pri štúdiu možností prístroja PYRAMÍDA.

Pozývame k účasti na experimentoch (individuálne alebo kolektívne):

  • Všetkých zainteresovaných ľudí.
  • Nezávislých výskumníkov.
  • Vedecko výskumné inštitúcie a laboratóriá.
  • Vzdelávacie zariadenia.
  • Študentské združenia.
  • Vedecké kolektívy a spoločnosti.
  • Akademické kruhy.
  • Organizácie, podniky, spoločnosti.
Zúčastniť sa

Fotografia prístroja PYRAMÍDA

Эксперимент ПИРАМИДА на АЛЛАТРА ТВ
Эксперимент ПИРАМИДА на АЛЛАТРА ТВ
Эксперимент ПИРАМИДА на АЛЛАТРА ТВ
Эксперимент ПИРАМИДА на АЛЛАТРА ТВ
Эксперимент ПИРАМИДА на АЛЛАТРА ТВ

Experimenty s prístrojom PYRAMÍDA

JEDINEČNÉ PÔSOBENIE NA KRV. EXPERIMENT PYRAMÍDA
JEDINEČNÉ PÔSOBENIE NA KRV. EXPERIMENT PYRAMÍDA

Vo filme je ukázaný neobyčajný experiment o pôsobení na ľudskú krv pomocou prístroja „Pyramída“. V čom je tajomstvo omladzovania a starnutia organizmu? Aké unikátne informácie (predstihujúce dokonca súčasnú vedu) existujú v starom traktáte „Všemocnosť“, vrátane o zdraví človeka, o pravej histórii ľudstva, o svete pre človeka viditeľnom i neviditeľnom, o tieňoch, ktoré sú riadené?

Podrobnejšie
OTVORENÝ EXPERIMENT MIMO ČASU A PRIESTORU
OTVORENÝ EXPERIMENT MIMO ČASU A PRIESTORU

Každý človek, nezávisle od vzdialenosti a času, sa môže osobne zúčastniť neobyčajného experimentu – nezaujato precítiť na diaľku Operátora, nachádzajúceho sa v prístroji PYRAMÍDA, ako aj prácu samotného prístroja.

Zúčastniť sa
ČLOVEK VYCHYĽUJE LÚČ LASERU! BUDÚCNOSŤ JE MOŽNÉ ZMENIŤ
ČLOVEK VYCHYĽUJE LÚČ LASERU! BUDÚCNOSŤ JE MOŽNÉ ZMENIŤ

Môže človek silou pozornosti vychýliť lúč laseru? Na čom sa zakladali predpovede známych jasnovidcov minulosti a aké prístroje boli použité niektorými z nich? Kto môže zmeniť budúcnosť a ako ju možno zmeniť? Aké ďalšie možnosti odhaľuje práca s jedinečným prístrojom PYRAMÍDA?

Podrobnejšie

Рассылка актуальной информации о передачах «АЛЛАТРА ТВ» и других проектах МОД «АЛЛАТРА»