Živý rozhovor VEDOMIE A OSOBNOSŤ. OD VOPRED MŔTVEHO K VEČNE ŽIVÉMU (textová verzia v redakcii Anastasie Novych)


VEDOMIE A OSOBNOSŤ. OD VOPRED MŔTVEHO K VEČNE ŽIVÉMU (slovenský dabing)

Toto je živý rozhovor s Igorom Michajlovičom Danilovom. Toto je živá kniha. Toto je počiatok globálnych udalostí, ktoré sa budú neodvratne vyvíjať ďalej. Je to dôsledok toho, čo sa stalo 21.decembra 2012. Toto je ďalší krok po knihe "AllatRa".


Živý rozhovor s I. M. Danilovom — strany 187 – 198

16 septembra 2018

T: A ľudia, ktorí sa dajú na cestu skutočného slúženia? IM: A ľudia, ktorí sa dajú na cestu slúženia, skutočného slúženia, veď oni nikdy nepoužívajú tieto sily pre seba. Pre seba prečo, niečo potrebujú?

16 septembra 2018
Zobraziť viac

Živý rozhovor s I. M. Danilovom — strany 177 – 187

10 septembra 2018

T: Chcela by som sa stručne dotknúť témy zmenených stavov vedomia... K dnešnému dňu sa vo svete nahromadil veľký počet klinických aj experimentálnych materiálov týkajúcich sa zmenených stavov vedomia. A je už zrejmé, že človek denne žije a prebýva v rôznych stavoch vedomia. Tak napríklad, také zmenené stavy vedomia, ktoré sú výhodné pre vedomie, sú – stav bdelosti, stav sna, reakcie hnevu, stav paniky, stav zasnenosti, aj hysterické stavy, stavy vyvolané požitím alkoholu a narkotík, hypnotické stavy. Teda sú to tie stavy vedomia, s ktorými sa ľudia najčastejšie stretávajú v trojrozmernosti. Existujú však aj zmenené stavy vedomia, ktoré súvisia s duchovným rozvíjaním – to sú meditácie, to sú modlitby, to sú duchovné praktiky. Celkovo, existujú zmenené stavy vedomia užitočné pre človeka, pokiaľ ide o rozvoj jeho Osobnosti, ale existujú výhodné pre vedomie a dokonca škodiace človeku. Čo sa deje v tých, čo sú výhodné pre vedomie? Dochádza k aktívnemu pôsobeniu na Osobnosť a zbavuje ju to možnosti sebaidentifikácie. Nuž napríklad, ak sa človek nachádza v stave hnevu, tak sa nemôže identifikovať ako Osobnosť, je jednoducho pod mocou vedomia.

10 septembra 2018
Zobraziť viac

Živý rozhovor s I. M. Danilovom — strany 166 – 177

03 mája 2018

T: To je veľmi zaujímavá a dôležitá informácia. A ty chápeš, ako šablónovito bude reagovať vedomie ľudí na to všetko. Veď, čo zvyčajne robí vedomie? Reaguje šablónovito, návalom kritiky a emocionálneho pobúrenia na všetko, čo je preň nové, čo preň samotné nie je výhodné. Len aby sa nezrútila jeho vláda nad človekom. Okrem toho je veľmi agresívne vo vzťahu ku všetkému Duchovnému. A dokonca aj keď si ľudia  vypočujú tieto Znalosti, vedomie ich bude atakovať. IM: …Vedomie vždy kritizuje, najmä ak je niečo spojené so skutočnými Znalosťami. …Keď vedomie začuje niečo skutočne Duchovné, vždy sa postaví na zadné.

03 mája 2018
Zobraziť viac

Živý rozhovor s I. M. Danilovom — strany 155 – 166

16 apríla 2018

IM: Pozoruj vedomie a pochopíš, že ty – nie si vedomie. Vkladaj silu pozornosti tam, kde je teplo, dobre a radostne. Hľadaj túto radosť vnútri, veď ona existuje. A neustálym zdrojom tejto radosti v človeku, v ľudskej konštrukcii, nie je nič iné, ako Duša. Je to ako keď v mraze stojíš pred široko otvorenými dverami do miestnosti, kde je veľmi teplo. Cítiš toto teplo, vychádzajúce z miestnosti, kde je radostne a veselo v tej miestnosti, jasné svetlo a veľmi teplo. A ty si v tme a na mraze. No, nie je možné pomýliť sa.

16 apríla 2018
Zobraziť viac

Živý rozhovor s I. M. Danilovom — strany 142 – 155

15 apríla 2018

V: Mechanizmus nefungoval, preto nemá zmysel znova spúšťať  rovnaký mechanizmus, ktorý nefunguje. Len čo sme si to všimli – koniec, systém nemá krmivo, ak mu človek nevenuje pozornosť. Buď  vyriešil situáciu s humorom, alebo s človekom našli spoločnú reč a urovnali to. To je všetko. Nevyšlo to...  Raz – a koniec, systém ustúpil. Keď sa zapojí vedomie, začne sem-tam podsúvať hodnotenie: „Tento je divný a tamten to robí zle. A ten je celkovo akýsi hlúpy... “, alebo ešte niečo iné. Potichu, jemne, úlisne zalieza, ako podliak. A tak postupne odvádza týmto smerom. Človek sa dostal do slepej uličky a začína sa báť: „Čo sa stalo? Prečo sa neteším? " Začína sa  hľadanie vinníka. A táto snehová guľa človeka  zasypáva. Ale vo vnútri je predsa – Osobnosť, vo vnútri má dušu, vo vnútri má pocity, ktoré sa nikam nestratili. Stačí si  len dať jasný povel: „Tak stop. Koniec. Mám pocity. Nikde nezmizli. Mierim do Duchovného sveta. Radosť je tu vždy." Teda dať si jasný príkaz: „Koniec. Nepočúvam  hlas v hlave. Nikoho nehodnotím, o nič sa nesnažím, okrem toho jediného smeru – smeru do duchovna." To je všetko a vedomie ustúpi, uvoľní svoje zovretie. Kým telo žije, kým sme ešte tu, môžeme všetko zmeniť. Jedným z ukazovateľov, že sa človek  skutočne posúva po  duchovnej ceste, je stav pokoja, stav vnútornej slobody. Ako prvé sa upravujú vzťahy so všetkými ľuďmi, pretože už nechceš dominovať. Chápeš, čo je vedomie, prestávaš manipulovať ľuďmi. Samozrejme chápeš, keď prichádza napríklad nejaká manipulácia, ale teba  jednoducho nezaujíma. Len jednoducho obchádzam tento ostrý uhol a konflikt sa nejako zmierňuje. Koniec. Nejako sa  to všetko vyrieši po dobrom...

15 apríla 2018
Zobraziť viac

Živý rozhovor s I. M. Danilovom — strany 131 – 142

24 marca 2018

IM: Svet je rozmanitý, ale šablón má systém veľmi málo. Čo teda v skutočnosti znamená "systém útočí"? Prichádzajú myšlienky, prichádzajú všelijaké rozptýlenia (doslova jedny a tie isté), veď sú šablónovité, správne? Ale praktické príklady – to je zaujímavé...   T: Áno, je to tak. Keď ľudia zdieľajú svoje skúsenosti – to samozrejme obohacuje určitými pochopeniami v súčasnej etape duchovnej cesty. Dáva to príležitosť dozvedieť sa viac o trikoch vedomia, zlepšiť svoju bdelosť. Pretože sa tu a teraz v praktike učíš a spoznávaš svoju skutočnú podstatu, učíš sa cítiť druhých ľudí, oddeľovať zrno od pliev, oddeľovať pravdu, vychádzajúcu z hlbokých pocitov, od lži svojho vedomia. A preto je každá skúsenosť len v prospech, ako praktická príležitosť pochopiť, čo je zač tvoje vedomie, kto si ty, kde sú ilúzie a obrazy, vymyslené tvojim vedomím a kde je pravda bez masiek systému. A čo sa globálne deje vo svete, ak sa nepozerá cez prizmu vedomia, ale celostne sa vníma od Ducha.   IM: A toto chápanie slobody – to je samý prvý krok. V skutočnosti, prvé uvedomenie si, že človek je naozaj slobodný vo svojej voľbe – to je prvý krôčik k Duchovnému Svetu. To je tiež dôležité.

24 marca 2018
Zobraziť viac

Živý rozhovor s I. M. Danilovom — strany 120 – 131

16 februára 2018

T: Igor Michajlovič, keď ste nám prvýkrát povedali o prvotnom a druhotnom vedomí, tak toto pochopenie veľmi pomohlo v dennej praxi, v práci na sebe, v hlbšom porozumení toho, ako funguje tento mechanizmus autogénneho tréningu, meditácie a vôbec, nakoľko sa od nich líši duchovná praktika. Hoci sme sa už na začiatku relácie zmieňovali o týchto nástrojoch, no nemohli by ste rozvinúť pochopenie práce s týmito nástrojmi vo svetle znalostí o prvotnom a druhotnom vedomí?

16 februára 2018
Zobraziť viac