Články Anastasie Novych


Znaky a ich vplyv

23 júla 2013

Každý človek vedome či nevedome každý deň vplýva nejakým spôsobom na ľudí vo svojom okolí. Ale väčšinou je on sám predmetom mnohostranného vplyvu, ktorýho prikláňa k tej alebo onej osobnej voľbe. Dôsledkom tohto vplyvu je zmena názorov, predstáv, zámerov, hodnotení, postojov, motívov (t.j. určitého spôsobu myslenia), a teda zmena správania, jednania, činov daného človeka. Prečo sa v psychologickej vede venuje tak veľká pozornosť problému vplývania na človeka, skúmajú sa a objavujú sa nové efektívne psychotechnológie ovplyvňovania?

23 júla 2013
Zobraziť viac

Skryté pôsobenie myšlienok

11 júla 2013

Mnoho problémov vzniká u ľudí preto, lebo v sebe ešte nevedia identifikovať zdroj pôvodu svojich myšlienok, rozlíšiť, vykonávateľmi koho vôle sú v tom či inom okamihu. Hoci urobiť to je veľmi jednoduché, ak máš bázu Znalostí a naozaj túžiš stať sa duchovne lepším. Hlavnou chybou je, že človek naivne predpokladá, že všetky myšlienky sú "jeho osobné" a ani sa neobťažuje pochopiť svoju podstatu. Zvyčajne hovorí: "ja si tak myslím", "ja sa hanbím za moje myšlienky", "sú to moje myšlienky", "môj nápad". V skutočnosti, ak pozorne odsledujeme tento proces, všetky myšlienky prichádzajú k človeku zvonku a nie sú jeho vlastné. Človek môže len voliť medzi nimi a dávať im silu svojej pozornosti.

11 júla 2013
Zobraziť viac