Text relácie "KLÍMA. BUDÚCNOSŤ JE TERAZ"


KLÍMA. BUDÚCNOSŤ JE TERAZ (youtube slovenské titulky)

Prudká zmena klímy. Čo musí vedieť každý? Ako prežiť zajtrajší deň? Relácia, kde sa ostro nastoľujú životne dôležité otázky o zmene klímy na planéte, o varovaniach pred nastávajúcimi udalosťami. 


Hodnota Života je oveľa vyššia ako všetko pozemské

21 júna 2020

Časť 9. V čom je skutočná hodnota života? Prečo v médiách prevláda negativita? Môže sa to zmeniť? Prečo dovolíme, aby 1% vopred mŕtvych otrokov systému viedlo k smrti 99% potenciálne živých ľudí? Prečo je dôležité, aby Živí nemlčali? Netreba sa spoliehať, že niekto príde a niečo urobí. Duchovné spasenie človeka, to je jeho osobná zásluha.

21 júna 2020
(2) Zobraziť viac

Radosť, to je prirodzená súčasť Života

11 apríla 2020

Časť 8. Ako získať radosť zo života? Čo nám v tom bráni? Aké postoje vedomia? Radosť, to je prirodzený stav Osobnosti. Život a existencia, to sú dve rôzne veci. Vedomie existuje, ono nikdy nezíska Život. A ty, ako Osobnosť, môžeš začať Žiť.

11 apríla 2020
(0) Zobraziť viac

Načo sú na planéte potrebné pyramídy a ako ich možno aktivovať?

06 marca 2020

Časť 7. Dodnes sa na planéte objavujú pyramídy. Na čo slúžili? Kvôli čomu ľudia vynakladali kolosálne prostriedky na ich výstavbu? Ako je možné tieto záhadné stavby aktivovať? Tajomstvo hory Kailas.

06 marca 2020
(1) Zobraziť viac

Znalosti sú dané. Je čas zjednotiť sa

15 februára 2020

Časť 6. Môže sa ľudstvo vyhnúť katastrofám? Ľuďom boli dané Znalosti, ako prežiť v období globálnych katastrof na Zemi, a ako vybudovať šťastnú, tvorivú spoločnosť. Je čas, aby sme sa všetci ľudia na celom svete zjednotili a už teraz konali spoločne! AllatRa sa ozýva vo vnútri každého a spája všetkých do jednej veľkej rodiny.

15 februára 2020
(0) Zobraziť viac

Znamenia konca sveta. Ako môže ľudstvo prežiť?

09 februára 2020

Časť 5. Aké proroctvá o posledných časoch sa dnes napĺňajú? Akú budúcnosť si ľudstvo vyberie? Kto je ten Sudca, ktorý príde na konci časov? Kto a prečo rozdeľuje ľudí na náboženstvá? Čo bráni ľudstvu vyrovnať sa s problémami chudoby, hladu a nedostatku pitnej vody? Čo môže ľudí skutočne zjednotiť a prečo sa toho systém tak veľmi bojí?

09 februára 2020
(2) Zobraziť viac

Zodpovednosť každého človeka za svoj osud a budúcnosť ľudstva

06 januára 2020

Časť 4. Klimatické problémy nezávisia od antropogénneho faktora. Ľudia presúvajú zodpovednosť na náboženstvo, vládu a vedcov. Ale taká jednoduchá otázka: o koho sa oni budú starať? Svet sa zmení, keď sa každý prestane báť satana v hlave a začne hovoriť pravdu. Utečenci sú realitou súčasnosti. Čo nás čaká? Všetky filmy o katastrofách sú detskou rozprávkou v porovnaní s realitou, ktorá môže nastať. O pozitívnom príklade tvorivej činnosti MSH ALLATRA. Život sa priťahuje k Životu.  Duchovná pomoc prichádza iba tým, ktorí žijú podľa zákonov Duchovného Sveta. Zodpovednosťou človeka je porozumieť tomu, kto je a prečo je tu. Systém je v agónii. Posledný deň. Zodpovednosť za život civilizácie zostáva na človeku.

06 januára 2020
(0) Zobraziť viac

Posledné časy – Akú voľbu vykoná ľudstvo?

11 decembra 2019

Časť 3. Čo sa v skutočnosti stalo 21.decembra 2012? Prečo ľudia cítia, ale ich vedomie nechce veriť, že nastali posledné časy? Ako súvisí úpadok duchovnosti v spoločnosti s prudkou zmenou klímy? V čom je zmysel existencie ľudstva? Čo musia ľudia bezpodmienečne urobiť, aby nastalo „Zlaté tisícročie”? Prežiť môžeme, len ak sa zjednotíme na duchovnom základe. Hnutie ALLATRA - príklad zjednotenia ľudí rôznych krajín sveta na duchovno - morálnych základoch.

11 decembra 2019
(0) Zobraziť viac