Kontrola tieňov


Na kanáli ALLATRA TV pokračuje experimentálny výskum posmrtného života v rámci projektu "Záhrobný svet ONLINE". Cieľom projektu je nadviazať spojenie s tými, ktorí zomreli, ale stále existujú na inej energetickej úrovni.

Ako sa žije tím, ktorí sú v pekle?

Nový bezprecedentný projekt "Záhrobný svet ONLINE", vytvorený v rámci medzinárodného výskumného projektu "Kontrola tieňov". V priamom živom vysielaní sa stanete účastníkom neuveriteľných udalostí.

Existuje život po smrti?

V rámci medzinárodného výskumného projektu „Kontrola tieňov“ v živom vysielaní – nový bezprecedentný projekt „Záhrobný svet ONLINE“.

Na kanáli ALLATRA TV vyšla relácia ,,Paranormálne prejavy v človeku”. Počas natáčania videokamera zaznamenala niekoľko nezvyčajných prejavov. Zaujal nás jeden z nich: prejav runových znakov na dúhovke oka a taktiež živly vody a ohňa v zreničkách jedného z účastníkov rel...

Dievča - röntgen, dievča - ultrazvuk, dievča – MRI, toto všetko je o hrdinke dnešného vydania rubriky „Za hranicami možného. Čoho je schopný človek? „v rámci projektu „Kontrola tieňov“.

Kontrola tieňov
S neviditeľným svetom sa stretáva každý. Možno aj vy sa chcete o tom porozprávať, no máte obavy, že vám ľudia nebudú rozumieť. Nie ste v tom sami. Tým, že sa budeme vzájomne deliť, nám pomôže lepšie pochopiť to, čo sa v skutočnosti deje. Čo je vstupenkou pre návštevy z...

Kontrola tieňov
Čo sú to tiene? Kto sú "sukubovia" a "inkubovia"? Je možné manipulovať s tieňmi? Ako sa pred nimi môže človek chrániť?

Kontrola tieňov
Kto sa skrýva v tme? Táto téma je v spoločnosti potichu tabuizovaná, ale otázka sa týka nášho života, preto ju treba skúmať a študovať.