Nie násiliu v rodine a spoločnosti

Relácia „HISTÓRIA MÔJHO OTROCTVA“, ktorá vyšla 31. marca 2019 na ALLATRA TV, vyvolala široký ohlas verejnosti. Keďže témy, ktoré sú v nej obsiahnuté, sú v súčasnosti také dôležité a aktuálne pre milióny ľudí na celom svete, rozhodli sme sa tieto témy hlbšie rozvinúť v reláciách daného cyklu. „Nie - tyranii. Áno - Slobode!“

Je to pravdivý príbeh jedného dievčaťa, ktorému osud pripravil ťažkú skúšku. Aj napriek tomu dokázala v týchto neľudských podmienkach nielen prežiť, ale nezostalo u nej zatrpknutie v srdci, a tiež dôstojne prejsť peklom, tyraniou a agresiou zo strany blízkych príbuzných...