Medzinárodné kanály / International Channels

Vďaka aktívnej pozícii neľahostajných ľudí boli založené internetové kanály ALLATRA TV v mnohých jazykoch sveta. Unikátne Znalosti sa stávajú dostupnými každému obyvateľovi planéty a napomáhajú zjednoteniu ľudstva do jednej priateľskej rodiny.