Relácie s účasťou I. M. Danilova


Ako sa zbaviť krivdy a hnevu? Ako prestať odsudzovať ľudí? Prečo k nám počas dňa prichádzajú neodbytné myšlienky? Ako človeka pochopiť a odpustiť mu? Ako byť v Láske, v kontakte s Duchovným Svetom? Ako získať Božiu Lásku?

Čo znamená žiť ako Anjel? Ako správne vykonávať duchovné praktiky a dosahovať reálne výsledky? Ako zdisciplinovať a motivovať svoje vedomie, aby išlo k duchovnému cieľu bez ohľadu na čokoľvek? Ako rozvíjať pocitové vnímanie a naučiť sa Ľúbiť? Ako dosiahnuť prostredníctv...

Čo je to dovolenka? Aká je najlepšia dovolenka na svete? Kto nabáda človeka dovolenkovať a prečo? Prečo myseľ očakáva od dovolenky „zázraky“, nejaké zmeny? Prečo pri plánovaní dovolenky človek sníva o tom, že konečne „bude v harmónii so sebou“, ale v skutočnosti je všet...

Čo je to Láska k blížnemu? Kto v nás hodnotí blížneho, kto ho nenávidí a kto ho ľúbi? Ako sa vyznať v sebe, vo svojich pocitoch? Čo znamená odovzdávať Lásku blížnemu? Ako hromadiť Božiu Lásku v sebe, ako ju rozvíjať a zväčšovať? Ako nahromadiť Lásku Božiu, ako sa stať j...

Skúsenosť osvietenia. Čo treba urobiť, aby sa človek cítil slobodný ako Osobnosť? Čo sa myslí pod súčasným slovo „osvietenie“ v tomto spotrebiteľskom svete? Čo sa deje s ľuďmi, ktorí získali falošné „osvietenie“ (prebudenie) a ako sa táto skúsenosť líši od skutočného du...

Existujú mimozemšťania, UFO, rozumný život za hranicami Zeme? Prečo nie je možné zostreliť mimozemské UFO? Prečo svetové médiá rozvirujú témy o UFO a hrozbe mimozemskej invázie? Prečo elita vytvára v ľuďoch egregor strachu? Klimatické zmeny narastajú kaskádovito. Čo si...

Ako nájsť zmysel života, keď sa svet okolo rýchlo rúca? Mnohí ľudia, ktorí sa stretli s hospodárskymi krízami, klimatickými katastrofami, vynútenou migráciou, stratou blízkych ľudí, svojho domova, teraz žijú v strese, v stave neistoty. Ľudí prenasledujú myšlienky: „Ako...

Čo je to jednotný egregor? Ako sa formuje egregor? Čo zjednocuje ľudí? Majú egregor zvieratá, hmyz, prvoky? Kto riadi stádo? Čím sa líši egregor zvierat od egregora ľudí? Prečo majú ľudia dve formy egregora? V čom je nebezpečné rozdelenie jednotného egregora? Čo ľudia v...

Ľudia, ktorí sa stretli zo Znalosťami, začínajú chápať celú absurdnosť situácie vo svete, ktorá je v rozpore so zdravým rozumom. Chápu, že sú v skutočnej simulácii. Prečo pri všeobecnej nejednotnosti a roztrieštenosti mnohým prichádzajú do hlavy rovnaké myšlienky? Prečo...

Nová fyzika. Kozmické žiarenie. Impulz života. Vnútorné a vonkajšie jadro planéty Zem. Jadro Slnka. Gravitácia. Informácia o celku. Univerzálna jednotka času – allat. Konečnosť času. Zvýšenie intelektuálneho potenciálu. Šanca na prežitie ľudstva – zjednotenie ľudí. Jedn...

Čo spôsobuje impulz Života a ako vplýva na premenu hmoty? Ako vplýva Životný impulz na mikro a makroobjekty? Princíp fungovania sily, ktorá premieňa energiu na hmotu. Obnovenie informácie. Koncept multivesmíru. Klimatické zmeny planéty. Cykličnosť 12 000 rokov a 24 000...

Ako čo najlepšie informovať o Tvorivej spoločnosti? Je možné vybudovať Tvorivú spoločnosť samostatne v jednej krajine alebo v skupine krajín? Bude v Tvorivej spoločnosti existovať súkromné vlastníctvo? Tvorivá spoločnosť, to je spoločnosť rovnocenných ľudí, rovnocenných...

Dnes doslova od každého závisí mnohé, a v prvom rade ide o znalosť prírodných procesov, ktoré prebiehajú, a o informovanie ľudí o nich. Nemá zmysel klopať na zatvorené dvere prázdnej miestnosti. Je lepšie klopať tam, kde sú vás pripravení vypočuť.

Čo je duchovná chudoba, a prečo je taká chvályhodná? Ježiš Kristus počas kázne na hore, keď učil ľudí, ako dosiahnuť Kráľovstvo Nebeské, dal im prvé prikázanie blahoslavenstva: „Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je Kráľovstvo Nebeské.“ Kto sú to tí „chudobní duchom...

Hierarchia vedomia. Neviditeľný svet: prečo človek reaguje na ľudí rôzne? Čo ho skutočne na ľuďoch zaujíma? Prečo pre vedomie nie je zaujímavá pozornosť všetkých ľudí? Prečo sa po rozhovore o ničom s niektorými ľuďmi cítime veľmi zle? Čo vedie ľudí k dominancii jedného...

Ako v sebe prekonať hry vedomia a zvíťaziť na duchovnej ceste? V tejto relácii sa odkrývajú praktické skúsenosti, zručnosti a spôsoby pozorovania svojho vedomia v rôznych etapách duchovného rozvoja človeka. Podrobnosti o tom, ako fungujú zložky vedomia: prvotné vedomie...

Čo je to duchovný nacizmus a čím je pre človeka nebezpečný? Ako sa prejavuje na duchovnej ceste? Ako dochádza k zámene cieľa, k fixovaniu sa na vlastný maličký svet egoistu? Ako vedomie zamieňa človeku duchovné znalosti a na čo zameriava jeho pozornosť?

Ako sa vyrovnať so strachom, nepokojom a panikou, ktoré sa prejavujú v kritických situáciách? Treba v sebe potláčať strach? Ako kontrolovať emóciu strachu a naučiť sa konať počas jej prejavu? Ako ovládnuť svoj strach? Čo je príčinou strachu? Ako sa prestať báť budúcnost...

Štúdium vedomia. Ako pracuje vedomie? Ako rozmýšľame? Ako sa objavujú myšlienky a ako na nás pôsobia? Prečo sú myšlienky diskrétne? Ako rozlíšiť užitočné myšlienky na duchovnej ceste od neodbytných a škodiacich myšlienok? Ako sa zbaviť neodbytných myšlienok? Ako pozorov...

Prečo je dôležité študovať vedomie z duchovnej pozície? Prečo vedomie blokuje záujem o skúmanie seba samého? Prečo vedomie podsúva pochybnosti na duchovnej ceste: „A si si istý, že Boh je?“ Kto stvoril zlo? Čo je dôležitejšie: cesta boja alebo cesta Lásky?