Neviditeľný svet


Každý deň zohráva obrovskú úlohu ako v duchovnom formovaní ľudí, tak aj vo výsledkoch odporu ľudstva proti klimatickému Kerberovi. Ak proti Kerberovi nedokážeme nič urobiť a ak my, všetci ľudia, neurobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zachránili našu planétu a...

Čo je to „stav nirvány“ a ako ho dosiahnuť v chápaní Gautamu Budhu a v chápaní moderného budhizmu? Čo je to „stav Budhu“? Čo dáva stav „osvietenia“? Čo je to stav „získania Pokoja“? Ako sa naučiť kontrolovať svoje vedomie? K čomu vedie človeka jeho snaha stať sa niekým...

Vedecká komunita Tretej ríše „Ahnenerbe“ vykonávala experimenty s kontrolovaným prevtelením. A pre nich to nebola mystika, ale skúmanie fyziky procesov človeka, ktorý je schopný ovládať nielen funkcie tela, ale aj zmenené stavy vedomia. Existuje život po smrti? Čo je to...

Človek, to nie je len súbor buniek, je to veľmi zaujímavá konštrukcia, ktorá neustále interaguje s akoukoľvek hmotou na tomto svete. Akú úlohu plnia neuróny v ľudskom tele? Čo vyžarujú a aký druh energie prijímajú? Ako prebieha prenos informácií? Je možné čítať myšlienk...

Ľudia často hovoria vetu „dal by som všetko za to, aby som niečo dostal“, alebo „vymenil by som všetko za toto“. No čím potom zaplatia za zhmotnenie svojej túžby? Prečo potom človeka trápi svedomie? Prečo následne prichádza sklamanie, pocit pekla vo svojom vnútri, dušev...

Aký je princíp fungovania vešteckého kyvadla? Ako Osobnosť financuje zábavu mŕtvych? Sú mŕtvi vinní za to, že sužujú živých? Prečo Boh dopúšťa zlo? Je Boh vinný za utrpenie ľudí? Je diabol vinný za to, že ničí ľuďom život a nepúšťa ich k Bohu? Môže žijúci človek prinies...

Sústreďovať sa na zlo, znamená dávať na seba pečať, pečať smrteľného. Ale snažiť sa a pestovať v sebe Božiu Lásku, byť predovšetkým Človekom, nemyslieť len na seba – to je dôležité. Ak začneš myslieť na seba, jednoducho sa stratíš v tomto chaose bytia a staneš sa časťou...

Ako ľudia uzatvárajú dohodu so satanom výmenou za nejaké služby alebo želania v hmotnom svete a čím za to neskôr zaplatia? Prečo odrazu pociťujeme smútok, clivotu, stiesnený stav vedomia, ktorý vytvára podmienky pre negatívne udalosti v našom živote? Prečo sa urážame na...

Experiment „Oko Boha“. O skrytých rezervách a superschopnostiach človeka. Pohľad do svojho vnútra. Revízia vnútorných stavov. Motivácia pracovať na sebe a zodpovednosť za svoju budúcnosť aj budúcnosť celého ľudstva.

Kto v nás diktuje, určuje tému úvah a posudzovania, znehybňuje nás a ovplyvňuje náš každodenný život? Prečo podliehame negativite? Prečo ľudia nedokážu nájsť dobro a zjednotiť sa? Prečo v spotrebiteľskom formáte mŕtvi aktívne ovplyvňujú rozhodnutia živých? Prečo ľudia v...

Pokračovanie témy relácie „Dedičstvo mŕtvych“. O posmrtnom osude človeka. Prečo boli informácie o posmrtnom osude človeka zámerne skreslené a komu to vyhovuje? O vplyve subosobností na život človeka a metódach, ako tomuto javu čeliť. Prečo mŕtvi varujú živých pred udalo...

Svet ľudí. Ako mŕtvi ovplyvňujú životy živých ľudí? Kto v človeku ho provokuje k negatívnej emócii, smútku, pocitu beznádeje a osamelosti a ako sa toho zbaviť? Ako vplývajú veci, majetok, dedičstvo po mŕtvych na živých? Ako sa po získaní dedičstva mení osud živých? Preč...

V čom je fenomén medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA? V čom je sila zjednotenia? Prečo je to tak, že čím je na našej planéte viac ľudí, tým je ľudstvo technicky vyspelejšie? Prečo sú mnohé najnovšie technológie skryté pred väčšinou ľudí? Ako zlepšiť kvalitu vlas...

Na kanáli ALLATRA TV pokračuje experimentálny výskum posmrtného života v rámci projektu "Záhrobný svet ONLINE". Cieľom projektu je nadviazať spojenie s tými, ktorí zomreli, ale stále existujú na inej energetickej úrovni.

Ako sa žije tím, ktorí sú v pekle?

Nový bezprecedentný projekt "Záhrobný svet ONLINE", vytvorený v rámci medzinárodného výskumného projektu "Kontrola tieňov". V priamom živom vysielaní sa stanete účastníkom neuveriteľných udalostí.

Existuje život po smrti?

V rámci medzinárodného výskumného projektu „Kontrola tieňov“ v živom vysielaní – nový bezprecedentný projekt „Záhrobný svet ONLINE“.

Z pokolenia na pokolenie sa odovzdávajú legendy o poslednom boji síl Dobra a Zla. Geliari však naň nečakajú, ale statočne do boja vstupujú „tu a teraz“. Kto SÚ? A ako sa stať Bojovníkom Svetla?