Samopoznanie


"Kde je pozornosť, tam je sila". Nie je to len výraz. Každý človek počas života mrhá svojou pozornosťou, ale len málokto sa zamýšľa nad jej hodnotou.

V tomto diele projektu „Psychológia. Poznanie pravdy" sa vysvetľuje problematika záchvatov paniky. Tento prejav sa v posledných rokoch stáva čoraz rozšírenejším a tradičný prístup v medicíne sa pri riešení tohto problému ukázal ako bezmocný. Strach, bezmocnosť, odsúdeni...

Od nepamäti nás učia rozvíjať myseľ, intelekt a pamäť. Ale o vnútornom potenciáli človeka a o tom, čoho je každý z nás schopný, sa hovorí tak málo.

V tomto dieli ,,Psychológia. Poznanie pravdy" budeme hovoriť o vzťahoch s ľuďmi okolo nás.

Relácia o starobylých znalostiach, čo je to „desiatok pozornosti“, ako sa chrániť pred svetom mŕtvych, ako získať večný Pokoj, ako získať Život. Znalosti o okolnostiach, ktorým bude skôr či neskôr čeliť KAŽDÝ ČLOVEK.

Zarathustra, Budha, Ježiš, Mohamed... Každý z nich prešiel životnú cestu obyčajného človeka, ale vďaka svojej úprimnej láske k Bohu a ľuďom sa dokázali stať najdôstojnejšími predstaviteľmi ľudstva.

Kde si ty? Kvôli čomu si tu? Ako nájsť seba a byť samým sebou? Si otrok alebo si slobodný človek? Ako nebyť otrokom ilúzií?

Dedičstvo a vplyv mimozemskej civilizácie, ktorá zanechala stopu v ľudských génoch. Kto sú apexiánci? Aké zásadné zmeny priniesli do života ľudstva a ako to zmenilo budúcnosť ľudí? Načo boli potrebné megality a kupolovité vrcholy stavieb? Ako rozdelili jednotné ľudstvo?...

Zoroaster, Budha, Ježiš a Mohamed - Veľké Osobnosti, ktoré v rôznych časoch prinášali ľuďom odveké Znalosti, ktoré prebúdzajú srdcia a darujú pravú slobodu. To sú najdôstojnejší z ľudí, poslaných samotným Bohom na pomoc ľudstvu na ceste k nájdeniu pravého zmyslu života.

V tejto epizóde projektu „Psychológia. Pochopenie pravdy“ sa osvetľuje otázka starostlivosti. Keďže je to pomerne častá otázka pri osobných konzultáciách u psychológa a neraz sa objavila aj v komentároch pod videami. Projektový tím sa rozhodol túto tému podrobnejšie pre...

O posledných časoch a zodpovednosti posledných za budúcnosť celého ľudstva. Čo je to slúženie Alahovi (Duchovnému Svetu, Bohu)? Aký je rozdiel medzi slúžením Alahovi a vlastnou Spásou? Ako zmeniť seba? Ako poraziť šajtana? Ako nájsť cestu k Alahovi vo svojom vnútri?

V tomto úryvku relácie “Neboj sa” Igor Michajlovič Danilov odpovedá na otázky:

Duchovný rast, práca na sebe, spolupráca v kolektíve. Ako prekonať ťažkosti a rozpory? Ako pracovať na chybách? Ako zlepšiť kvalitu tímovej práce? Ako spoločne prekonávať bariéry systému? Monológ alebo dialóg? Ako prestať plytvať vlastným životom na ilúzie systému? Ekon...

Ako nájsť svoju skutočnú lásku? Ako získať Život? Ako precítiť Boha vnútri seba? Ako sa naučiť milovať a prebývať v Božej Láske?

„Snívanie nie je škodlivé!“, počúvame v našej súčasnej spoločnosti. Pomocou snov mnohí ľudia unikajú pred problémami, a niektorí sa dokonca učia snívať „správne”, tak že si predstavujú tie najmenšie detaily toho, čo si želajú. A my, bez toho, aby sme si to všimli, sa d...

Ako vznikajú obrazy vo vedomí človeka? Ako kvôli nim človek trpí a aké to má následky? Prečo je človek jediným tvorom na svete, ktorý dokáže oživovať ilúzie? Je možné navždy sa zbaviť neodbytného obrazu a vymazať ho z pamäte? Prečo sa v islame hovorí, že anjeli nevstupu...

Futbal šajtana. Ako ľudia strácajú seba v púšti materiálnych ilúzií, snov, naviatych myšlienok a nariadení? Kto vťahuje človeka do nekonečných sporov v hlave, do vyjasňovania, kto má pravdu a kto je vinný? Kto núti človeka vkladať cennú pozornosť do centra problému, ako...

Čo je to životná energia? Na čo ľudia premrhajú život? Aké sú funkcie vedomia a Osobnosti? Akú úlohu v živote človeka zohráva pozornosť? Je škodlivé snívať, fantazírovať, žiť v ilúziách? Aké sú dôsledky mágie, vkladania sily pozornosti do hmoty alebo do duchovného rozvo...

Ruka priateľa – to je pomocná ruka. Čo je to duchovná spása? Ako mení človeka a aký je jej význam?

Prečo človek väčšinu svojho života trpí a trápi sa strachom, hoci sám chce žiť v láske a radosti? Čo je to strach, a prečo dominuje v živote človeka? Ako sa môžeme zbaviť strachov?