Samopoznanie


Hierarchia vedomia. Neviditeľný svet: prečo človek reaguje na ľudí rôzne? Čo ho skutočne na ľuďoch zaujíma? Prečo pre vedomie nie je zaujímavá pozornosť všetkých ľudí? Prečo sa po rozhovore o ničom s niektorými ľuďmi cítime veľmi zle? Čo vedie ľudí k dominancii jedného...

Ako v sebe prekonať hry vedomia a zvíťaziť na duchovnej ceste? V tejto relácii sa odkrývajú praktické skúsenosti, zručnosti a spôsoby pozorovania svojho vedomia v rôznych etapách duchovného rozvoja človeka. Podrobnosti o tom, ako fungujú zložky vedomia: prvotné vedomie...

Tajomné stavby dávnoveku. Neznáme stavebné technológie, fyzika a unikátna geometria tvarov. História vytvorenia chrámov. Kto tieto budovy postavil a prečo?

Čo je to duchovný nacizmus a čím je pre človeka nebezpečný? Ako sa prejavuje na duchovnej ceste? Ako dochádza k zámene cieľa, k fixovaniu sa na vlastný maličký svet egoistu? Ako vedomie zamieňa človeku duchovné znalosti a na čo zameriava jeho pozornosť?

13. januára sledujte v priamom prenose Kaleidoskop faktov "Tajomstvo sakrálnych stavieb"

Čo je to slúženie Alahovi (Duchovnému svetu, Bohu)? Aký je rozdiel medzi Slúžením Alahovi a Osobným spasením? Ako nájsť cestu k Alahovi vo svojom vnútri?

Ako sa vyrovnať so strachom, nepokojom a panikou, ktoré sa prejavujú v kritických situáciách? Treba v sebe potláčať strach? Ako kontrolovať emóciu strachu a naučiť sa konať počas jej prejavu? Ako ovládnuť svoj strach? Čo je príčinou strachu? Ako sa prestať báť budúcnost...

Štúdium vedomia. Ako pracuje vedomie? Ako rozmýšľame? Ako sa objavujú myšlienky a ako na nás pôsobia? Prečo sú myšlienky diskrétne? Ako rozlíšiť užitočné myšlienky na duchovnej ceste od neodbytných a škodiacich myšlienok? Ako sa zbaviť neodbytných myšlienok? Ako pozorov...

Prečo je dôležité študovať vedomie z duchovnej pozície? Prečo vedomie blokuje záujem o skúmanie seba samého? Prečo vedomie podsúva pochybnosti na duchovnej ceste: „A si si istý, že Boh je?“ Kto stvoril zlo? Čo je dôležitejšie: cesta boja alebo cesta Lásky?

Priatelia, táto epizóda je venovaná nám všetkým, obyvateľom planéty Zem. Na Silvestra a v období vianočných sviatkov by sa celý tím projektu Psychológia. Poznanie pravdy chcel všetkým úprimne poďakovať a zaželať štastný nový rok 2023! Nech zázrak príde do každého domova...

Čo sa deje v Yellowstonskej kaldere a čo je príčinou týchto javov? Čím je nebezpečná kaskádovitá reakcia klimatických katastrof na planéte?

Človek sa obracia na odborníka v oblasti psychológie s cieľom vyriešiť konkrétnu situáciu. Človek úprimne dúfa, že dostane liek, ktorý ho zaručene zbaví problému a poskytne mu šťastný život.

PRVOTNÉ VEDOMIE A DRUHOTNÉ VEDOMIE. Prečo v človeku vznikajú rôzne túžby a ako to ovplyvňuje jeho správanie a život? „Kto som ja?“ Prečo sa pri komunikácii s rôznymi ľuďmi v tebe zapája úplne iný človek? Prečo ľudia pri stretnutí s inými ľuďmi zrádzajú sami seba? Na čom...

Pri práci na sebe stojíme každý deň pred voľbou, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v našom duchovnom rozvoji. V dôvernom rozhovore Mišky a Svetlanky sa dozviete, že každá situácia nás môže priblížiť k Bohu, i to, že keď neviete ako ďalej, jedinou odpoveďou je Láska a práve v...

Dnes už každý vidí, ako sa klimatické kataklizmy na celej planéte rýchlo zvyšujú. Hovorí sa nám, že tieto procesy globálne ovplyvňujú ľudia svojím konaním. Ale je to naozaj tak?

V tomto vydaní projektu „Psychológia. Poznanie pravdy” sa zaoberáme právom voľby iného človeka. Nejde o to, či má človek toto právo, ale o to, ako akceptovať túto voľbu šetrným spôsobom bez toho, aby sme sa uchýlili k moci nad druhým.

Ako odpustiť neveru? Otázka, ktorá v súčasnosti trápi mnohých ľudí.

Aké energie sú dnes dostupné človeku, a aké ešte treba objaviť? Čo je to sila a čo je to energia? Etapy vývoja ľudskej jednotnej civilizácie. Akú úroveň môže dosiahnuť vo svojom vývoji ľudská civilizácia? Akú úlohu vo vývoji jednotnej ľudskej civilizácie zohráva pozorno...

Dňa 12. novembra sa uskutoční medzinárodné online fórum "GLOBÁLNA KRÍZA. NAŠA ZÁCHRANA JE V ZJEDNOTENÍ", s prekladom do 150 jazykov. Témy, nastolené na tomto fóre, budú ďalej diskutované v rámci unikátneho výzkumného projektu "Kaleidoskop faktov". Dozvieme sa, ako preb...

Žijeme v čase neistoty, v čase Križovatky, keď od voľby každého závisí veľa. Prečo je v mysliach ľudí zakorenený postoj, že „ty si nikto, si nič, si povinný sedieť a na niekoho sa spoliehať"? Prečo neustále obviňujeme a prenášame zodpovednosť na niekoho iného namiesto t...