Samopoznanie


Život človeka tvorí rada vnútorných stavov v každom okamihu. A akému stavu dávame viac pozornosti, Láske, vnútornej radosti, harmónii, alebo stavu hnevu, zlosti, podráždenosti, taký je potom náš deň. Úlohou člověka idúceho po  duchovnej ceste je neustále udržovanie a hr...

„Ako zmeniť celú spoločnosť?” Túto otázku si kladú mnohí. Spoločnosť zmeníme len spolu a to tak, že začneme meniť samého seba. Aj ty môžeš byť počiatkom zmeny, ktorú chceš vidieť vo svete. Krátky film „Zmena začína v tebe,” ukazuje, aká dôležitá je voľba každého z nás....

Videá v iných jazykoch
Anjeli nepadajú! Ako sa v človeku rodí Anjel? Aká je jeho anjelská podstata a ako sa v ňom odohráva zrodenie skutočného Života? Čo je to Božia láska a ako sa ňou napĺňať? Čo je to Duchovný svet a aký je tam Život? Kto je to Boh? Kto obýva raj, teda Duchovný svet? Prečo...

Videá v iných jazykoch
Žijeme v čase globálnych zmien a a od na nás všetkých závisí, či bude budúcnosť alebo nie. O nástupe éry obnovy a jej znameniach. Proroctvá. O dôležitosti zjednotenia všetkých ľudí a jednoty všetkých. Ako sa môžu ľudia naučiť vzájomnému rešpektu a porozumeniu? Sebarozvo...

Videá v iných jazykoch
Ľudský život je veľmi krátky. Ako sa vyznať v tom množstve ciest, vedúcich k Bohu? Ako sa nestratiť v talmudoch pliev, skresleniach Pravdy, v chybách prekladov do rôznych jazykov, v rozumových interpretáciách prostredníkov? Čo je stratené vo svätých písmach rôznych nábo...

Videá v iných jazykoch
Ako nájsť seba a svoje predurčenie v živote? Aký je zmysel života, ako ho nájsť v akomkoľvek veku? Prečo niektorí ľudia zažívajú rôzne sklamania, zatiaľ čo iní sú šťastní bez ohľadu na okolnosti? Vzťahy s ľuďmi okolo vás: ako žiť s tými, ktorí vás nenávidia, ako nežiť v...

V živej diskusii 6 podaní rúk sme otvorili tému a porozprávali sme sa s príslušníkom policajného zboru, aj podporovateľom myšlienky zdieľanej dielne, a ďalšími hosťami čo je to: Zodpovednosť. Čo predstavuje? Ako ju vníma jednotlivec a ako je chápaná z pohľadu spoločnost...

V rozhovore sa naši hostia podelili so svojimi skúsenosťami a pochopeniami, ako spolupráca vplýva na medziľudské vzťahy, na čo je dôležité zamerať pozornosť, aby tím spolupracoval ako jeden celok.

Videá v iných jazykoch
Drahí bratia a sestry, dnes je určite najviac frekventovaným slovom v masmédiách slovo „koronavírus“. A v tomto vydaní cyklu relácií „Islam – náboženstvo Lásky“ porozprávame o jednoduchých a všeobecne dostupných spôsoboch boja s „koronavírusom“, o ktorých nám povedal vá...

Videá v iných jazykoch
V tejto časti sa skúmajú základné kategórie psychológie. V jednoduchom a každému človeku zrozumiteľnom dialógu, nájdete odpovede na naliehavé otázky. V čom  spočíva prevencia duševných chorôb? Čo je to sebarozvoj? Akú prácu možno skutočne nazvať prácou na sebe? Kto brán...

Videá v iných jazykoch
Pravda Života. Pravda o ALLATRA.

Videá v iných jazykoch
Naši milí diváci, ponúkame vám do pozornosti 14. diel cyklu relácií „Islam – náboženstvo Lásky“, ktorý je venovaný téme jednoty Kresťanstva a Islamu. Že v skutočnosti Učenia, prinesené Prorokom Isom (pozn. – Isa je po arabsky Ježiš) (mier s Ním) a Prorokom Mohamedom (mi...

Videá v iných jazykoch
O osobnej skúsenosti v duchovnom rozvoji a pracovných duchovných nástrojoch, ktoré pomáhajú na  duchovnej ceste. O vnímaní sveta, o Bohu, o Duchovnom Svete.

Videá v iných jazykoch
Ako urobiť prvé kroky na duchovnej ceste? Ako identifikovať seba, ako Osobnosť? Ako sa vyznať v sebe, v tom, kto si? Ako naučiť svoje vedomie disciplíne? Ako ignorovať nutkavé myšlienky? Aký význam má duchovná prax, a ako ju správne vykonávať?

Videá v iných jazykoch
Vážení diváci, prinášame vám 8. časť relácie Islam - náboženstvo Lásky, ktorý je venovaný pôstu vo Svätom mesiaci Ramadán. Odkrýva sa skutočná podstata pôstu a jeho predurčenie.

Videá v iných jazykoch
Vážení diváci, prinášame Vám 7. časť relácie „Islam - Náboženstvo lásky“, ktorá je venovaná vysvetleniu významu dvoch ajátov Koránu.

Videá v iných jazykoch
Vážení diváci, prinášame vám šiesty diel cyklu relácií „Islam – náboženstvo lásky“,  ktorý je venovaný odpovediam na vaše otázky, ktoré sa týkajú čarodejníkov a veštcov, tabuliek želaní, zbavenia sa urieknutia a podobne.

Videá v iných jazykoch
Kde nájsť skutočné šťastie a slobodu? Ako sa dotknúť Duchovného sveta, Sveta Boha? Človek hľadá šťastie v psychológii, v náboženstvách, v chemických závislostiach (alkohol, drogy). Ale prečo sa pri tom jeho psychický stav neustále zhoršuje, prečo má stále viac problémov...

Videá v iných jazykoch
Čo bráni človeku aby bol šťastný a čo je to skutočné šťastie? Prečo je to tak že: keď sa v práci všetko urovnalo, vznikol konflikt v rodine, v rodine sa všetko urovnalo, nastali problémy s príbuznými, susedmi? Prečo sa ľudia hádajú a kto za to môže? Ako vyriešiť konflik...

Videá v iných jazykoch
Reklama na nových fyzických princípoch. Reklama, nenápadne riadiaca človeka, vnucujúca mu neprekonateľné želanie. Reklama, ktorú nemožno odmietnuť. Je to vôbec možné? Ako ukázali výsledky experimentu projektu „Pyramída“, také technológie existujú už teraz. Aká reklama n...