Fragmenty relácií


V tomto fragmente je vypovedané kto je Boh, a z koho sa skladá duchovný svet. I to, prečo sú dôležitý Anjeli, bez ktorých by nebol duchovný svet. Ako sa povyšuje človek a je reakcia náboženstiev na anjelov pravdivá? Aký cieľ má človek v živote a čo znamená služba duchov...

Človek sa rodí slobodný, rodíme sa rovní, máme právo byť ľuďmi. To sú znova jemné rozdiely. Máme právo byť ľuďmi, čo presne tým myslíme a čo patrí do ľudských práv. Správnejšie je povedať, my máme úlohu stať sa ľuďmi a nie právo byť ľuďmi. Stávam sa človekom tým, že v s...

Videá z relácie VEDOMIE A OSOBNOSŤ Videá v iných jazykoch
Do ôsmeho dňa sa človek ničím nelíši od zvieraťa. Dostatočne rozvinuté prvotné vedomie má aj šimpanz. Prečo sa potom človek stáva človekom? Čo ho odlišuje od opice, keď majú mimoriadne zhodné biologické charakteristiky, vzorce správania aj intelekt? Vedecké práce, analy...

Videá v iných jazykoch
Kto nepočul v sebe také myšlienky – argumenty svojho vedomia pri vykonávaní duchovných praktík: „Nedokážeš to! Nie si toho hoden! Si slabý! Nepodarí sa ti to!“, „Chcem spať“, „treba byť svieži a v tom stave to bude nekvalitné“, Radšej to vykonávať v inej nálade“, či „Má...

Videá v iných jazykoch
Častá situácia aj u veriacich, aj u ľudí, ktorí idú po duchovnej ceste, keď sa už v istom momente modlitba či duchovná praktika stávajú formalitou. Toto... Prečo k tomu dochádza? Kedy dochádza k poruche – momentu preskoku z pocitového vnímania na postranné myšlienky poč...

Videá v iných jazykoch
Igor Michajlovič Danilov v relácii „Od ateistu k svätosti“ povedal zaujímavé informácie o starobylej praktike Ježišovej modlitby, aká je jej základná duchovná podstata, i zámeny vytvárané ľuďmi pod diktátom vedomia. Ako správne vkladať silu pozornosti pri vykonávaní tej...

Videá v iných jazykoch
Počuje ťa Boh, keď plačeš? Prečo u ľudí vzniká túžba od vedomia – poplakať si, pofňukať? Pre koho je to výhodné? Čo je to vôbec sebaľútosť a ako vzniká? Krivda, egoizmus – to sú zámeny od vedomia nielen v bežnom živote, ale aj na duchovnej ceste.

Videá v iných jazykoch
Terajšia prudká zmena klímy na Zemi, ktorá je pozorovaná posledné dva roky, ukazuje na to, že v súčasnom svete sa ktorýkoľvek deň môže stať pre spotrebiteľskú civilizáciu posledným.

O význame medzinárodného združenia a zjednotenia ľudí na planéte na prahu globálnych katastrof. O zmysle hnutia "MSH ALLATRA" a významu činnosti jeho účastníkov z rôznych krajín sveta. O klimatických zmenách na Zemi. 

Videá v iných jazykoch
Čo je prvotnou príčinou vzniku negatívnych myšlienok v hlave? Akými programovými šablónami apeluje vedomie, aby dokázalo človeku, že Boh neexistuje?

Videá v iných jazykoch
Tajomstvá rýchlo plynúceho času. Čo je to čas a jeho rola v procese rozšírenia Vesmíru? Prečo sa systém pokúša stavať do rovnakej úrovne s Duchovným Svetom? 

Videá v iných jazykoch
Prečo dochádza k blokovaniu, ku strachu niečo sa opýtať v duchovných otázkach? Kto nedovoľuje človeku ozvučovať Pravdu? Ako postupovať, ak vedomie atakuje? Prečo vedomie podsúva pochybnosti, či bola duchovná skúsenosť? Prečo človek, ktorý sa raz dotkol skutočného duchov...

O čom hovorí prvé pravidlo na duchovnej ceste? Systém ti hovorí: „Nedokážeš“. Smej sa a nepočúvaj a nikdy nepodporuj túto myšlienku, prekračuj ju a choď – dokážeš, dokážeš, priateľ môj, je to ľahké!

Videá v iných jazykoch
Čo sa v skutočnosti udialo 21. decembra 2012? Čo je to obdobie Križovatky a prečo je dôležité o tom vedieť? Koľko trvá veľký a malý cyklus ľudskej civilizácie? V čom je zmysel existencie človeka a ľudstva? Ako získať skutočný Život vnútri seba? „Zlaté tisícročie“ – a...

Videá v iných jazykoch
Prečo budú v kolektíve, dokonca keď sú dvaja ľudia, aj tak rozmýšľať jeden o druhom zle, ak sú na vedomí? Hry vedomia – rozdeľuj a panuj. Vedomie všemožne odporuje zjednoteniu ľudí, aktivujúc v človeku egoizmus, pýchu, túžbu po moci, agresívny odpor voči iným. A v prvom...

Videá v iných jazykoch
Čo sa napĺňa? Predpovede o posledných časoch, o Období Križovatky sa napĺňajú veľkou rýchlosťou. Dnes možno vidieť všetky príznaky, na ktoré upozorňovali predkovia v posvätných písmach rôznych náboženstiev sveta – duchovno-mravný úpadok ľudstva, globálne prírodné katakl...

Videá v iných jazykoch
Prudké zmeny klímy na Zemi naberajú obrátky. Živelné pohromy zasahujú ľudí nečakane a ničia všetko na svojej ceste. Nútia ľudí opúšťať svoje domovy a zbavujú ich existenčných prostriedkov. Spôsobujú neúrodu, hlad a choroby, urýchľujú globálne zmeny klímy na planéte.

Každý človek ide svojou cestou a volí si tú cestu, ktorou chce žiť. Boh i satan konajú skrze nás. My volíme, komu chceme slúžiť.