Konferencie


Taliansko je na pokraji katastrofy. Na celom svete prebieha totálna vojna a naša krajina je v prvej línii. Po stáročia sme pociťovali priame údery nepriateľa, ale teraz nás čaká rozhodujúca bitka. Naším nepriateľom je klíma. Je nemilosrdná, chladnokrvná, jej taktika je...

Ježiš Kristus je jednou z najznámejších osobností našej planéty. Dokonca aj dnes, po viac ako 2000 rokoch, jeho slová stále rozpaľujú srdcia mnohých ľudí. Ježiš priniesol poznanie, ako žiť v pokoji a radosti: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako...

Ako ďaleko pokročila psychologia vo výskume ľudskej duše a aké sú jej výsledky? Čo skúma psychologia v súčasnosti a s akými problémami sa stretáva? Aké sú najčastejšie otázky, ktoré ľudia kladú psychológovi? Kde sa nachádza ľudské vedomie? Neobvyklé prípady z lekárskej...

Prečo je práve židovskému národu určené poslanie naplniť proroctvo, ktoré nám zanechali mudrci vo svätých Písmach?

30. mája 2023 od 18:00 hod. "Vedecké dôkazy existencie Boha | Kaleidoskop faktov 31 (2. časť) | Prvok X". Max nemôže prestať myslieť na voľnú energiu. Všetok svoj voľný čas trávi v dielni, kde sa snaží zostrojiť bezpalivový generátor, ale márne.

Veľkosť Posledného Proroka Jediného Alaha je nesmierna, pretože z vôle Všemohúceho priniesol celému ľudstvu Znalosti o tom, ako nájsť vzájomné zmierenie a vybudovať spoločnosť, v ktorej má ľudský život najvyššiu hodnotu. Svojím príkladom ukázal, že je možné v krátkom ča...

Hovoríme pravdu, ktorú pred ľuďmi skrývajú. Sme nezávislí výskumníci-dobrovoľníci zo 180 krajín. Robíme interdisciplinárny výskum, ktorý nie je schopná urobiť žiadna iná inštitúcia alebo organizácia na svete

Otázka existencie Boha znepokojuje každého človeka: ateistu, veriaceho aj vedca.

Pokračujeme v skúmaní témy chrámov a sakrálnych stavieb. 13. marca 2023 budete v priamom prenose počuť unikátne informácie, ktoré zmenia váš pohľad na históriu a náboženstvo.

Prítomnosť posvätných tajomstiev a mystiky v chrámovej architektúre má skutočne vedecký základ.

Tajomné stavby dávnoveku. Neznáme stavebné technológie, fyzika a unikátna geometria tvarov. História vytvorenia chrámov. Kto tieto budovy postavil a prečo?

Dnes už každý vidí, ako sa klimatické kataklizmy na celej planéte rýchlo zvyšujú. Hovorí sa nám, že tieto procesy globálne ovplyvňujú ľudia svojím konaním. Ale je to naozaj tak?

Predzvesti posledných dní, o ktorých hovoril Prorok Mohamed, mier a požehnanie Allaha s ním, sa napĺňajú. Koľko rokov zostáva do súdneho dňa?

Dňa 12. novembra sa uskutoční medzinárodné online fórum "GLOBÁLNA KRÍZA. NAŠA ZÁCHRANA JE V ZJEDNOTENÍ", s prekladom do 150 jazykov. Témy, nastolené na tomto fóre, budú ďalej diskutované v rámci unikátneho výzkumného projektu "Kaleidoskop faktov". Dozvieme sa, ako preb...

Čo dokáže dobrovoľne na spoločnej platforme zjednotiť ľudí z celého sveta - ľudí rôznych národností, náboženstiev, profesií a sociálnych vrstiev? Čo môže prinútiť zástupcov 180 krajín pracovať každý deň ako dobrovoľníkov na príprave náročného podujatia?

Ľudia majú právo vedieť, koľko času ľudstvu ostáva.

Co čeká člověka po smrti fyzického těla? Jste připraveni na odpověď na tuto důležitou otázku? V novém vydání unikátního výzkumného projektu „Kaleidoskop faktů“ se dozvíte něco, co změní vaše představy o posmrtném osudu člověka a o tom, jak mrtví ovlivňují životy živých...

„Snívanie nie je škodlivé!“, počúvame v našej súčasnej spoločnosti. Pomocou snov mnohí ľudia unikajú pred problémami, a niektorí sa dokonca učia snívať „správne”, tak že si predstavujú tie najmenšie detaily toho, čo si želajú. A my, bez toho, aby sme si to všimli, sa d...

Každý človek sníva o živote v šťastnom a bezpečnom svete, kde vládne láska a vzájomná úcta. Prečo teda existujeme tisícky rokov v spoločnosti týranej nekonečnými vojnami, hladom a násilím?

🌍 7. mája 2022 sa o 17:00 SELČ uskutoční živé vysielanie.