Ohlasy


20. marca 2021 sa uskutočnila významná udalosť. Prvýkrát v histórii sa konala konferencia, na ktorej ľudia z celého sveta – ľudia z rôznych náboženstiev a národností vyslovili pravdu, že Boh je jeden.

Kolektív má v sebe silu. Už dávno je známe, že spolu dokážeme veľa. Spolupráca to je prvý krok, to je začiatok úspechu. Presviedčame sa o tom stále. Aké sú praktické skúsenosti spolupráce na projekte celosvetového významu v projekte Tvorivá spoločnosť.

V živej diskusii 6 podaní rúk sme otvorili tému a porozprávali sme sa s príslušníkom policajného zboru, aj podporovateľom myšlienky zdieľanej dielne, a ďalšími hosťami čo je to: Zodpovednosť. Čo predstavuje? Ako ju vníma jednotlivec a ako je chápaná z pohľadu spoločnost...

V rozhovore sa naši hostia podelili so svojimi skúsenosťami a pochopeniami, ako spolupráca vplýva na medziľudské vzťahy, na čo je dôležité zamerať pozornosť, aby tím spolupracoval ako jeden celok.

Dnes účastníci MSH ALLATRA uskutočňujú sociálny prieskum po celom svete a pýtajú sa ľudí z rôznych krajín, v akej spoločnosti by chceli žiť. Na platforme MSH ALLATRA sa realizuje projekt TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ. A čo to tá tvorivá spoločnosť vlastne je? Na to sme sa pýtali n...

Vďaka PRAPÔVODNEJ FYZIKE ALLATRA môže ľudstvo urobiť evolučný skok vo vede, keďže fyzika je základom prírodných vied. A k tomu je potrebné zjednotenie a práca mnohých výskumníkov-altruistov, ľudí Cti a Svedomia, ktorí neprišli do vedy kvôli peniazom a sláve, ale kvôli r...

Dňa 30. novembra 2019 sa na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA uskutočnila medzinárodná online konferencia - Hra profesionálov. PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA. Účastníci tejto konferencie z Českej a Slovenskej republiky sa s nami podelili o svoje pochopeni...

Dňa 30. novembra 2019 sa na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA uskutočnila medzinárodná online konferencia - Hra profesionálov. PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA. Účastníci tejto konferencie z Českej a Slovenskej republiky sa s nami podelili o svoje pochopeni...

Dnes je veľmi významný deň! Dnes, 21. decembra 2018, vyšla pre Východ i Západ významná relácia „Volanie Mahdího“. Presne pred šiestimi rokmi, 21. decembra 2012, bola dokončená práca na knihe „AllatRa“. Práve dnes je veľký sviatok – Shabe Yalda – Deň Víťazstva Slnka nad...

Blahodať je slovo ruského pôvodu, ktoré sa do slovenčiny prekladá ako blahodarnosť, požehnanie či blahá zvesť. Toto slovo vyjadruje Božiu milosť, ktorá zostúpi na človeka v podobe Ducha Svätého a tento stav sa nazýva duchovná blahodať. Je to pocit, ktorý sa nedá predať...

Medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA je združenie poctivých a priateľských ľudí, ktorí sa snažia využiť svoje najlepšie vlastnosti v prospech spoločnosti.