Ohlasy


Čím skôr sa ľudia dozvedia o tvorivej spoločnosti tým skôr v nej budeme žiť. Ak chceš žiť dôstojne povedz všetkým o tvorivej spoločnosti. Je dôležité aby 8 miliárd ľudí spoznalo a podporilo projekt Tvorivá spoločnosť. Je to tak jednoduché!

Po 24. júli 2021 si ľudia hlboko uvedomili, čo sa v skutočnosti deje s našou spoločnosťou i planétou. Na mail ALLATRA TV stále prichádzajú z celého sveta ohlasy divákov konferencie „Globálna kríza. Týka sa to už každého“. Ich zásluhou dnes pravda o globálnej kríze zvučn...

Prečo a kvôli čomu je dnes dôležité meniť svet? Prečo sa ľudia potrebujú teraz zjednotiť a ako to máme urobiť? Odpovede na tieto otázky zazneli na celom svete 24.07.2021 v živom vysielaní na online konferencii „Globálna kríza. Týka sa to už každého”

Ohlasy na medzinárodnú online konferenciu Globálna kríza. Týka sa to už každého.

20. marca 2021 sa uskutočnila významná udalosť. Prvýkrát v histórii sa konala konferencia, na ktorej ľudia z celého sveta – ľudia z rôznych náboženstiev a národností vyslovili pravdu, že Boh je jeden.

Kolektív má v sebe silu. Už dávno je známe, že spolu dokážeme veľa. Spolupráca to je prvý krok, to je začiatok úspechu. Presviedčame sa o tom stále. Aké sú praktické skúsenosti spolupráce na projekte celosvetového významu v projekte Tvorivá spoločnosť.

V živej diskusii 6 podaní rúk sme otvorili tému a porozprávali sme sa s príslušníkom policajného zboru, aj podporovateľom myšlienky zdieľanej dielne, a ďalšími hosťami čo je to: Zodpovednosť. Čo predstavuje? Ako ju vníma jednotlivec a ako je chápaná z pohľadu spoločnost...

V rozhovore sa naši hostia podelili so svojimi skúsenosťami a pochopeniami, ako spolupráca vplýva na medziľudské vzťahy, na čo je dôležité zamerať pozornosť, aby tím spolupracoval ako jeden celok.

Dnes účastníci MSH ALLATRA uskutočňujú sociálny prieskum po celom svete a pýtajú sa ľudí z rôznych krajín, v akej spoločnosti by chceli žiť. Na platforme MSH ALLATRA sa realizuje projekt TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ. A čo to tá tvorivá spoločnosť vlastne je? Na to sme sa pýtali n...

Vďaka PRAPÔVODNEJ FYZIKE ALLATRA môže ľudstvo urobiť evolučný skok vo vede, keďže fyzika je základom prírodných vied. A k tomu je potrebné zjednotenie a práca mnohých výskumníkov-altruistov, ľudí Cti a Svedomia, ktorí neprišli do vedy kvôli peniazom a sláve, ale kvôli r...

Dňa 30. novembra 2019 sa na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA uskutočnila medzinárodná online konferencia - Hra profesionálov. PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA. Účastníci tejto konferencie z Českej a Slovenskej republiky sa s nami podelili o svoje pochopeni...

Dňa 30. novembra 2019 sa na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA uskutočnila medzinárodná online konferencia - Hra profesionálov. PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA. Účastníci tejto konferencie z Českej a Slovenskej republiky sa s nami podelili o svoje pochopeni...

Dnes je veľmi významný deň! Dnes, 21. decembra 2018, vyšla pre Východ i Západ významná relácia „Volanie Mahdího“. Presne pred šiestimi rokmi, 21. decembra 2012, bola dokončená práca na knihe „AllatRa“. Práve dnes je veľký sviatok – Shabe Yalda – Deň Víťazstva Slnka nad...

Blahodať je slovo ruského pôvodu, ktoré sa do slovenčiny prekladá ako blahodarnosť, požehnanie či blahá zvesť. Toto slovo vyjadruje Božiu milosť, ktorá zostúpi na človeka v podobe Ducha Svätého a tento stav sa nazýva duchovná blahodať. Je to pocit, ktorý sa nedá predať...

Medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA je združenie poctivých a priateľských ľudí, ktorí sa snažia využiť svoje najlepšie vlastnosti v prospech spoločnosti.