Ako neochorieť na koronavírus?

Ako neochorieť na koronavírus? Drahí bratia a sestry, dnes je určite najviac frekventovaným slovom v masmédiách slovo „koronavírus“. A v tomto vydaní cyklu relácií „Islam – náboženstvo Lásky“ porozprávame o jednoduchých a všeobecne dostupných spôsoboch boja s „koronavírusom“, o ktorých nám povedal vážený Igor Michajlovič Danilov. Ako neochorieť na koronavírus? Ako neochorieť na koronavírus? Ako neochorieť na koronavírus?