Ako sa Ježiš správal k ženám

Ako sa Ježiš správal k ženám Cirkev dodnes argumentuje, že Ježiš si sám nevyvolil medzi apoštolov ženy a preto dodnes nemôžu ženy vykonávať v kresťanstve žiadne riadiace funkcie. Ako sa Ježiš správal k ženám Ako sa Ježiš správal k ženám Ako sa Ježiš správal k ženám