Islam – náboženstvo lásky. Džihád v praxi? Diel 3.

Islam – náboženstvo lásky. Džihád v praxi? Diel 3. Vážení diváci, uvádzame tretí diel z cyklu relácií "Islam - náboženstvo Lásky", ktoré je venované téme praktického prístupu k poňatie džihádu. Čo je v skutočnosti džihád? Ako sa vykonáva v praxi? Islam – náboženstvo lásky. Džihád v praxi? Diel 3. Islam – náboženstvo lásky. Džihád v praxi? Diel 3. Islam – náboženstvo lásky. Džihád v praxi? Diel 3.