Islam – náboženstvo lásky. Odpovede na otázky. 5. časť

Islam – náboženstvo lásky. Odpovede na otázky. 5. časť Prečo Proroci nepísali Písma vlastnou rukou? Aký je skutočný význam 8. a 9. ajátu  81. Súry? Ako súvisia tieto ajáty Súry Zvinutie s našou dobou? ? Ako prísť k Alahovi? Ako dosiahnuť Raj? Ako to vyriešiť v rodine? Odpovede na tieto a aj ďalšie otázky v piatom vydaní cyklu relácií "Islam - náboženstvo Lásky". Islam – náboženstvo lásky. Odpovede na otázky. 5. časť Islam – náboženstvo lásky. Odpovede na otázky. 5. časť Islam – náboženstvo lásky. Odpovede na otázky. 5. časť