Kontrola tieňov. Promo video nového projektu MSH ALLATRA

Kontrola tieňov. Promo video nového projektu MSH ALLATRA Kto sa skrýva v tme? Táto téma je v spoločnosti potichu tabuizovaná, ale otázka sa týka nášho života, preto ju treba skúmať a študovať.  Kontrola tieňov. Promo video nového projektu MSH ALLATRA Kontrola tieňov. Promo video nového projektu MSH ALLATRA Kontrola tieňov. Promo video nového projektu MSH ALLATRA