Kontrola tieňov. Veda je tu bezmocná! Paranormálny prejav: varovanie alebo ortieľ?

Kontrola tieňov. Veda je tu bezmocná! Paranormálny prejav: varovanie alebo ortieľ? Na kanáli ALLATRA TV vyšla relácia ,,Paranormálne prejavy v človeku”. Počas natáčania videokamera zaznamenala niekoľko nezvyčajných prejavov. Zaujal nás jeden z nich: prejav runových znakov na dúhovke oka a taktiež živly vody a ohňa v zreničkách jedného z účastníkov relácie. Kontrola tieňov. Veda je tu bezmocná! Paranormálny prejav: varovanie alebo ortieľ? Kontrola tieňov. Veda je tu bezmocná! Paranormálny prejav: varovanie alebo ortieľ? Kontrola tieňov. Veda je tu bezmocná! Paranormálny prejav: varovanie alebo ortieľ?