Pozornosť k Láske

Pozornosť k Láske Pri práci na sebe stojíme každý deň pred voľbou, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v našom duchovnom rozvoji. V dôvernom rozhovore Mišky a Svetlanky sa dozviete, že každá situácia nás môže priblížiť k Bohu, i to, že keď neviete ako ďalej, jedinou odpoveďou je Láska a práve v pozornosti na Láske dochádza nielen k duchovnému rastu, ale aj k samotnému spojeniu, tomu najdôležitejšiemu cieľu v živote človeka. Pozornosť k Láske Pozornosť k Láske Pozornosť k Láske